โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดตัวโปรแกรม “วางแผนการเงินด้วยตนเอง”

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับ โตเกียวมารีนเอเชีย (Tokio Marine Asia) สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชีย ในการพัฒนา เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง” (Self Fact Find Tool) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ความจำเป็นในชีวิต และวางแผนการออมให้กับตนเอง ภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ข้อ 1. บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย 2. คุ้มครองรายได้ในวันที่อาจพบกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสูญเสียรายได้  3.  เตรียมทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน และ4.  เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณได้อย่างสุขใจ

ทั้งนี้ โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมไทย เตรียมความพร้อมในการเก็บออมเงินให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต ถึงระดับที่นำไปสู่อิสระภาพทางการเงิน (Financial Freedom) และความมั่นคงในอนาคต

เราหวังว่าการพัฒนาเครื่องมือนี้ จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง อันเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ความเข้าใจในการทำประกันชีวิต” มร. โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าว

ด้วยเครื่องมือนี้ลูกค้าสามารถค้นหาความต้องการในการวางแผนภายใน 4 นาที โดยการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รูปแบบการเก็บออมปัจจุบัน และความต้องการใช้เงินในอนาคต ระหว่างการตอบคำถาม จะมีข้อมูลประกอบแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อาทิ หากวางแผนเพื่อรับมือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จะมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุจากโรคต่าง ๆ หรือหากเป็นการวางแผนเตรียมทุนการศึกษาให้บุตรหลาน จะมีค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปีในแต่ละระดับชั้นการศึกษา หรือหากเป็นการวางแผนเกษียณ จะมีการคำนวณจำนวนเงินกองทุนที่ควรเก็บสะสมไว้เพื่อรับมือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอนาคต เป็นต้น  

โตเกียวมารีน มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าคือ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราทำ เพื่อเป็นหนทางนำไปสู่ความมั่นใจในความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น” มร. ซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ โตเกียวมารีน เอเชีย กล่าว

สำหรับ เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง” เปิดให้ลูกค้าและประชาชนผู้สนใจเข้าใช้งาน ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท ทั้งเว็ปไซต์ (tokiomarinelife.com/sfft) แอพพลิเคชั่น “TMLTH Touch Point”  และบัญชีไลน์ (@tokiomarinelife.th)