ทอท.มิติใหม่! ‘เช็คอิน-โหลดกระเป๋า-ตรวจบัตรโดยสาร’ ผ่านเครื่องอัตโนมัติ นำร่อง ‘สุวรรณภูมิ’ เต็มรูปแบบ ก.ค.นี้

ทอท.สุดไฮเทค! ผนึกหลายหน่วยงานฯ ลุยติดตั้งอุปกรณ์ อัพเกรดระบบ “เช็คอิน-โหลดกระเป๋า-ตรวจบัตรโดยสาร” อัตโนมัติ เลี่ยงสัมผัสเจ้าหน้าที่สนามบิน ลดเสี่ยงโควิด-19 พร้อมรับเปิดน่านฟ้า เตรียมนำร่องทดลองใช้ “สุวรรณภูมิ” 180 เครื่อง คาดใช้เต็มรูปแบบ ก.ค.นี้ ก่อนขยายใช้ในสนามบินอื่นในอนาคต

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ทอท. จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ และพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น (AOT Airports App) รองรับการเช็คอิน การโหลดกระเป๋า และการตรวจบัตรโดยสารผ่านอุปกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งผู้โดยสารสามารถดำเนินได้เอง โดยไม่ต้องเจอกับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ทอท. จะเริ่มทดลองการติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 180 เครื่อง และใช้งานระบบการให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบตั้งแต่ ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ก่อนที่จะขยายไปยัง 5 ท่าอากาศยานที่เหลือในการกำกับดูแลของ ทอท.ต่อไป

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น ทอท. ได้รับการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบทั้ง 3 ส่วน จากข้อมูลของสายการบินที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล อาทิ ฐานข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, หน่วยงานด้านความมั่นคง และกระทรวงมหาดไทย ในการพิสูจน์บุคคล เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยัง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดน่านฟ้าด้วยมิติใหม่ของการให้บริการในอนาคตอีกด้วย

นายนิตินัย กล่าวต่ออีกว่า การเช็คอินของผู้โดยสารนั้น แบ่งเป็น 1. ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระ สามารถเช็คอินได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบ Self Check-in (Kiosk) ที่เชื่อมต่อกับ AOTs Applications หรือผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินจากที่บ้านก่อนการเดินทางมายังสนามบิน 2.กรณีที่ผู้โดยสารต้องโหลดสัมภาระ ซึ่งตามปกติแล้วนั้น ผู้โดยสารจะต้องไปที่เคาท์เตอร์ของสายการบิน และมีใบอนุญาตผ่านขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้ง พาส) แต่หลังจากนี้ บริเวณจุดตรวจบัตรโดยสาร จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยจากเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล (Biometric Security System) ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งจะมีการถ่ายภาพใบหน้า ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยงข้อง

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้โดยสารมีสัมภาระนั้น จะมีการติดตั้งระบบเครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง (Self-Service Luggage Loader) ซึ่งหากสัมภาระนั้น มีน้ำหนักเกินที่กำหนด สามารถชำระด้วยบัตรเครคิต ณ จุดนั้นได้ โดยไม่ต้องเสียเวลากลับไปยังเคาน์เตอร์สายการบิน ขณะที่ ก่อนขึ้นเครื่องบิน ซึ่งตามปกติจะใช้การตรวจบัตรประชาชนของผู้โดยสาร แต่ในอยาคตจะใช้การสแกนใบหน้า ซึ่งเป็นระบบไบโอเมตรทริกซ์แทน ทั้งนี้ จะช่วยลดระยะเวลา และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19