‘ทางหลวง’ ขยายถนน 6-7 เลน ทล.304 สาย ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน รวมสะพานข้ามแยก ทล.319 คาดแล้วเสร็จ ส.ค. 65

ทางหลวงเทงบ 2,314 ล้าน ขยายถนน 6-7 เลน ทล.304 สาย ฉะเชิงเทรา.เขาหินซ้อน รวมสะพานข้ามแยก ทล.319 คืบหน้ากว่า 60% คาดแล้วเสร็จ .. 65 อัพเกรดประสิทธิภาพคมนาคมขนส่ง พร้อมหนุนโครงการพื้นที่ EEC

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา.เขาหินซ้อน ตอน .พนมสารคาม.เขาหินซ้อน รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319 (ถนนสุวินทวงศ์) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ กม.102+500-กม.126+000 ระยะทาง23.5 กิโลเมตร (กม.) โดยโครงการดังกล่าว ใช้งบโครงการก่อสร้างประมาณ 2,314 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 60% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ .. 2565 ทั้งนี้ มีบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระหว่างกม.102+500-กม.113+000 ระยะทาง 10.5 กม. และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. 113+000-126+000 ระยะทาง 13 กม. ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6-7 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตรไหล่ทางด้านในกว้างข้างละ 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร   

โดยแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดร่อง สลับกับเกาะกลางแบบยก กว้างประมาณ 13 เมตร  สำหรับในพื้นที่ชุมชนออกแบบเป็น 6 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.10 เมตร มีทางบริการขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง2.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 3 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง และติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304 นั้น กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เส้นทาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมต่างๆ จึงมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศ แก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ช่วยส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอีกด้วย