DITP และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันสินค้ากาแฟและเครื่องจักรกลไทยสู่ตลาดโลก

DITP ผนึกกำลัง ม. เกษตร ดึงนวัตกรรมและผลงานวิจัยสร้างความจุดแข็งให้สินค้าไทยพร้อมลุยตลาดโลก ชูสินค้าเด่น กาแฟ อาหาร และเครื่องจักรกลการเกษตร

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในการนำความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาผนวกกับการตลาดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างจุดเด่นให้สินค้าไทย อย่างเช่น กาแฟ ซึ่งการเติบโตของการบริโภคกาแฟของโลก และความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพและความหลากหลายของกาแฟไทยจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอยช้าง ดอยตุง ดอยหมอก เป็นต้น หรือแม้แต่บาริสต้าชาวไทยที่ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลหลายคนแล้ว

ดังนั้น หากนำนวัตกรรมมาเสริมแนวคิดทางการตลาด จะสามารถช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกกาแฟที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงขยายธุรกิจร้านกาแฟไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลได้ และยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วย

ในเรื่องนี้ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดกันต่อไป ทั้งการส่งเสริมเครื่องดื่มกาแฟ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากกาแฟแล้ว ในที่ประชุมยังมีการหารือเพิ่มเติมร่วมกับสถาบันอาหารประเด็นในด้านความร่วมมือทางวิชาการในสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนข้อมูล หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่นงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวสินค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรยังเป็นอีกสินค้าที่มีอนาคตดีของประเทศไทย โดยทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือสามฝ่ายผลักดันสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

ในหลายปีที่ผ่านมา กรมฯได้นำผู้ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกันกว่า 300 รายจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย (THAITAM) กำหนดจัด ณ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำแพงแสน ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี ซึ่งภายในงานนอกจากมีการจับคู่ธุรกิจแล้ว ยังมีการจัดสาธิตให้ชมการใช้สินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อมีความรู้ความเข้าใจเพื่อช่วยจูงใจให้ซื้อสินค้าอีกด้วย ซึ่งจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา มีการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้นถึง 7.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 239.6 ล้านบาท

โดยกรมฯและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะร่วมมือกันพัฒนา ยกระดับ และขยายช่องทางการตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยสู่ระดับสากลซึ่งสอดรับกับเทรนด์ของโลกที่หลายๆประเทศเริ่มประกาศนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งส่งผลให้ความต้องการในตลาดโลกยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอีกมาก” นางสาวบรรจงจิตต์กล่าวเสริม

นอกจากนี้ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ยังมีการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้หลายประเทศ เนื่องจากไทยมีความสามาถด้านการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของนักธุรกิจทั่วโลก จึงเห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันขยายตลาดต่างประเทศ ในลักษณะรับจ้างผลิต และต่อไปจะพิจารณาผลิตจักรกลการเกษตรของไทย โดยตลาดที่มีโอกาสดี ได้แก่ อัฟริกา และประเทศในอาเซียน

อนึ่งใน 11 เดือนแรกของปี 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น 54,587.36 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.13 ตลาดสำคัญ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 240,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6.54  ตลาดสำคัญ ญึ่ปุ่น อเมริกา อินโดนีเซีย 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเกษตรในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดการค้าในต่างประเทศต่อไป