อัพเดท! ‘ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ’ เปิดให้บริการวันที่ 2 เผยวันนี้! มีผู้ฉีดวัคซีน 8 พันคน ระบุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คมนาคมอัพเดทผลการดำเนินการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันที่ 2 (25 .. 64) ระบุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เผยยอดผู้ฉีดวัคซีนวันนี้จำนวน 8 พันคน รวม 2 วัน 1.3 หมื่นคน ย้ำชัด! ให้บริการผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะบุคลากรด่านหน้าสังกัดคมนาคมที่ลงทะเบียนได้รับ SMS ก่อน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (25 .. 2564) สถานีกลางบางซื่อ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ถือเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการลดความแออัดของสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับในวันนี้ ถือเป็นวันที่ 2 ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้ฉีดวัคซีนรวมทั้งหมดประมาณ 8,000 คน จากที่เมื่อวานมีผู้ฉีดวัคซีน จำนวน 5,085 คน โดยเป็นการทดสอบการดำเนินงาน (Test Run) รวมทั้ง 2 วัน ฉีดวัคซีนแล้ว รวมประมาณ 13,085 คน อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 .. 2564) จะมีผู้มาฉีดวัคซีนมากกว่า 2 วันแรก

ทั้งนี้ การให้บริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้น เบื้องต้นจะให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะและบุคลากรด่านหน้าสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับข้อความ (SMS) ตอบกลับแจ้งวันให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และให้เกิดความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเข้ารับวัคซีนฯ โดยผ่านผู้ประกอบการขนส่งที่สังกัดอยู่ หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ สหกรณ์ที่สังกัดอยู่ หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่ 1-5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก อีกทั้งผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อต้องมีการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า และได้ SMS ยืนยันเท่านั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันนี้ (24 .. 2564) ระหว่างเวลา 09.00-20.00 . แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 ..-6 มิ.. 2564 สำหรับรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่องค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน บุคลากรและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มิ..-.. 2564 สำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบการลงทะเบียนแล้ว