‘ทางหลวง’ ผุดทางต่างระดับจุดตัด ‘บ้านไผ่-อุบลฯ’ กับ ‘วงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด’ เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์อีสาน คาดตอกเข็มปี 66 แล้วเสร็จปี 68

ทางหลวงผุดทางต่างระดับจุดตัดระหว่าง ทล.23 สายบ้านไผ่อุบลฯ กับถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (แยกบ้านโนนเมือง) ระยะทาง 4 กม. มูลค่าโครงการ 600 ล้าน คาดตอกเข็มปี 66 แล้วเสร็จปี 68 เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอีสาน เชื่อมโยงการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับและทางแยกบนทางหลวง ระหว่างทางหลวงหมายเลข 23 สายบ้านไผ่อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท) กับทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ในพื้นที่ .เมือง .ร้อยเอ็ด

โดยโครงการดังกล่าว จะมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณโครงการ 600 ล้านบาทปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณปี 2566 แล้วเสร็จปี 2568

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนั้น เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่น และติดขัดจากสัญญาณไฟจราจรที่จุดตัดทางแยก เพิ่มศักยภาพระบบขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน ช่วยลดอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณทางแยก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเชื่อมเส้นทางระหว่างจังหวัดและต่อเนื่องถนนวงแหวนรอบเมือง ช่วยให้ระบบจราจรเดินทางติดต่อกันได้เป็นระยะทางไกลสู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับทางแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 23 สายบ้านไผ่อุบลราชธานี(ถนนแจ้งสนิท) มีขนาด 4-6 ช่องจราจรกับทางหลวงหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ขนาด 2-4 ช่องจราจร หรือจุดตัดแยกบ้านโนนเมือง ตั้งอยู่ที่ กม. 106+956 (ทล. 23) มีลักษณะเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม

ปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นเส้นทางการจราจรสายหลักในการเดินทางสู่ .ร้อยเอ็ด .สุรินทร์ .กาฬสินธุ์ และ.มหาสารคาม เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจราจรเกิดการติดขัด ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับระหว่าง จุดตัดทางแยกดังกล่าวให้เป็นระบบวงเวียนเพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องและรองรับรถที่ต้องการเลี้ยวขวาได้โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจร โดยรายละเอียดรูปแบบทางแยกโครงการมีดังนี้

  1. ทางหลวงหมายเลข 23 สามารถวิ่งผ่านทางแยกโดยก่อสร้างเป็นทางลอดขนาดเล็ก เพื่อให้รถขนาดเล็กสัญจรไปกลับ โดยมีเขตทาง 60 เมตร จากช่วงทางแยกโนนเมืองไปทางจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตทาง 30 เมตร จากช่วงทางแยกโนนเมืองไปจังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาวของช่วงที่เป็นทางลอด ประมาณ 525 เมตร  ความสูงของทางลอดประมาณ 2.80 เมตรและมีจำนวน 2 ช่องจราจรไปกลับ
  2. ทางหลวงหมายเลข 232  ออกแบบเป็นสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 23 มีความยาวสะพาน ประมาณ 460 เมตร ความสูงสะพานเหนือช่วงวงเวียนไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร มีเขตทาง 60 เมตร มีจำนวนช่องจราจร 4 ช่องจราจรโดยออกแบบให้เพิ่มเป็น 6 ช่องจราจรได้ในอนาคต และมีจุดกลับรถใต้สะพานทั้ง 2 ด้าน

สำหรับ ลักษณะการก่อสร้าง เป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4-6 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตรไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางกว้าง 40-60 เมตร รวมระยะทาง 2 ทิศทาง