เสร็จแล้ว! ลาดยางถนน 19 กม. สายแยก ทล. 3340-บ้านเขาใหญ่ หนุนขนส่งภาคตะวันออก เชื่อมเดินทาง ‘ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา’

“ทางหลวงชนบท” เทงบ 110 ล้าน ก่อสร้างลาดยางถนนสายแยก ทล. 3340-บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ระยะทาง 19.40 กม. เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว หนุนเศรษฐกิจขนส่งภาคตะวันออก เชื่อมการเดินทาง “ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา”

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ๆด้ใช้งบประมาณรวม 110.24 ล้านบาท นำมาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340-บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ระยะทางรวม 19.40 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340-บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ระยะทางรวม 19.40 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 18+054 ถึง กม.ที่ 37+460 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้น เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ส่งผลให้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนการคมนาคม การท่องเที่ยว พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัญจรไป-มา ระหว่าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ไปยัง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ให้สามารถเดินทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม