เอาใจคนรักทุเรียน! ทช. สแกนความพร้อมถนน 2 สายทาง เชื่อมเข้า ‘สวนทุเรียนภูเขาไฟ’ จ.ศรีษะเกษ อำนวยความสะดวก ปชช.

ทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อมถนน 2 สายทาง เชื่อมเข้าสวนทุเรียนภูเขาไฟ .ศรีสะเกษ หวังอำนวยความสะดวกประชาชน หนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กระตุ้นการท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ โดยนายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ นำทีมเจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบนถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3040 แยก ทล.221-.ขุนหาญ .พราน .ขุนหาญ .ศรีสะเกษ ระยะทาง24.47 กิโลเมตร (กม.) และถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.2042 แยก ทล.24-บ้านเขิน .ตระกาจ .น้ำเกลี้ยง, เบญจลักษ์, กันทรลักษ์ .ศรีสะเกษ ระยะทาง 20.25 กม.

ทั้งนี้ ทั้ง 2 สายทางดังกล่าว เป็นทางเข้าสวนทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นเส้นทางสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากในช่วงเข้าสู่ฤดูผลผลิตทุเรียนจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อและชิมทุเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม