ดีเดย์! 19 พ.ค.นี้ ถ้าไม่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือไม่โชว์ผลตรวจโควิด ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องไป ‘ภูเก็ต’

กพท.เข้มมาตรการสาธารณสุข สกัดไวรัสโควิด-19 แจ้งผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้า .ภูเก็ต ต้องแสดงหลักฐานต่อสายการบินฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม/ผลตรวจหาเชื้อฯดีเดย์ 19 ..นี้ ลั่น! หากไม่มีหลักฐาน จะถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุว่า ตามที่ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยมีการตรวจสอบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต แต่ล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 .. 2564 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยสายการบินต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง โดยเป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือเอกสารยืนยันว่าได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีผลตรวจเป็นลบ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน

นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ยังต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวปไซด์ gophuget.com ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด