‘การบินไทย’ ยืนยันแผนฟื้นฟูฯ เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย วอนร่วมหนุน-พร้อมกลับมา ‘สร้างความภูมิใจ’ แก่ประเทศชาติ

การบินไทยยืนยันแผนฟื้นฟูฯ เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย เดินหน้าตามข้อ กม. ทุกประการ พร้อมหารือเจ้าหนี้ทุกกลุ่มตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เตรียมประชุมเจ้าหนี้ 19 ..นี้ หวังเจ้าหนี้หนุนแผนฟื้นฟู ดันการบินไทยกลับมาแข่งขันได้สร้างความภูมิใจแก่ประเทศในฐานะสายการบินแห่งชาติ

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าวถูกนำเสนอในสื่อออนไลน์บางแห่งเกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและการเข้าร่วมหารือกับเจ้าหนี้ของการบินไทยเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่เป็นความจริงและทำให้เจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการและสาธารณชนอาจเข้าใจผิดนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ โดยตลอดระยะเวลาของการจัดทำแผนกว่า 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ทำแผนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด

และได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มี.. 2564 ที่ผ่านมา ตามกำหนดระยะเวลาตามกฏหมาย โดยผู้ทำแผนได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งผลตอบแทนที่เจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มจะได้รับเมื่อการฟื้นฟูกิจการประสบความสำเร็จนั้นดีกว่ากรณีบริษัท การบินไทยฯล้มละลายอย่างแน่นอน

ในส่วนที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 .. 2564 และมีเจ้าหนี้บางรายขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไปนั้น ก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนปกติของการฟื้นฟูกิจการที่เกิดขึ้นในหลายคดี ไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเจ้าหนี้ไม่มั่นใจในการยื่นฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เจ้าหนี้บางรายจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอขอแก้ไขแผนเท่านั้น

โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งต่อไปในวันที่ 19 .. 2564 เวลา 09.00 . โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งในวันประชุมดังกล่าวเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการจะสามารถใช้สิทธิในการลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ คำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและการตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ทำแผนของบริษัทฯ มีความตั้งใจและขอให้เจ้าหนี้เชื่อมั่นว่า เจ้าหนี้ทุกรายจะได้รับการชำระหนี้อย่างเป็นธรรมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้จัดเตรียมมาเป็นอย่างดี โดยการบินไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ในขั้นตอนการลงมติเกี่ยวกับแผนซึ่งเป็นขั้นตอนอันสำคัญยิ่ง เพื่อให้การดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการสามารถเดินต่อไปได้ และจะสามารถกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป