เช็คที่นี่! ‘คมนาคม’ เตรียมเปิดเส้นทางวิ่งไม่เกิน 120 กม./ชม. เพิ่ม ลั่น! ส.ค.นี้ ได้ใช้บนทางหลวง 6 เส้นทาง 138.22 กม.

ศักดิ์สยามเดินหน้านโยบายรถยนต์ส่วนบุคคลใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. หลังนำร่อง 1 เส้นทาง 50 กม. ไร้การร้องเรียน สั่ง ทล.-ทช. วิเคราะห์เทียบอุบัติเหตุ พร้อมชงของบ กปถ.-สบน. ลุยเฟสต่อไป เปิดแผน ทล. 261.02 กม. จ่อเปิดเพิ่ม 6 สายทาง 138.22 กม. ภายใน ..นี้ ด้าน ทช. เตรียมทยอยเปิดวิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. ปี 65 จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 87.27 กม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายกำหนดความเร็ว 120 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง (ชม.) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom วันนี้ (14 .. 2564) ว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่กำหนด .. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอินพยุหคีรี (ช่วงอยุธยาอ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100-กม. 50+000 ระยะทางประมาณ 50 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.. 2564 เป็นต้นมานั้น

ทั้งนี้ พบว่า สามารถดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาเส้นทางที่จะสามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น

แฟ้มภาพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้สั่งการให้ ทล. นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอินพยุหคีรี (ช่วงอยุธยาอ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100-กม. 50+000 ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่องที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ในระยะแรก ตั้งแต่ปี 2563-2564 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป

นอกจากนี้ มอบหมายให้ ทล. และ ทช. เร่งรัดการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และการใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อให้สามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติมสายทางต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

 *** เปิดแผนทางหลวง ระยะทางรวม 261.02 กม.***

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทล. มีแผนการดำเนินงาน แบ่งเป็น สายทางที่ดำเนินการได้ภายในปี 2564 โดยใช้งบประมาณของ ทล. จำนวน 6 สายทาง ระยะทางรวม 138.22 กม. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .. 2564 ได้แก่

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงบ่อทองมอจะบก .นครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กม.
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงสนามกีฬาธูปะเตมีย์ต่างระดับคลองหลวง .ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม.
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงคลองหลวงแพ่ง .ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 11 กม.
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ช่วงบางนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ .สมุทรปราการ ระยะทาง 15 กม.
 5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงทางน้ำหนองแขมบ้านหว้าวังไผ่ .นครสวรค์ ระยะทาง 25.72 กม.
 6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงอ่างทองไชโยสิงห์ใต้สิงห์เหนือโพนางดำออก .อ่างทองสิงห์บุรี ระยะทาง 63 กม.

นอกจากนี้ ทล. ยังมีสายทางที่ดำเนินการภายในปี 2564 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุน กปถ. จำนวน 6 สายทางระยะทางรวม 88.8 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกำแพงกั้น ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจร และระบบ ITS คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน .. 2564 ได้แก่

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวังสระพระ ช่วงที่ 1 .เพชรบุรี ระยะทาง 6.9 กม.
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวังสระพระ ช่วงที่ 2 .เพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กม.
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ช่วงบางแคคลองมหาสวัสกดิ์ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.8 กม.
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ช่วงนาโคกแพรกหนามแดง .สมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กม.
 5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานีต่างระดับเชียงรากน้อย .ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม.
 6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหนองแคสวนพฤษศาสตร์พุแค .สระบุรี ระยะทาง 26 กม.

ขณะเดียวกัน ทล. มีสายทางที่จะดำเนินการในระยะถัดไปโดยใช้งบเหลือจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2 สายทาง ระยะทางรวม 34 กม. ได้แก่

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงต่างระดับคลองหลวงประตูน้ำพระอินทร์ .ปทุมธานี ระยะทาง 6.82 กม.
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงประตูน้ำพระอินทร์หนองแค .อยุธยา ระยะทาง 27.18 กม.

*** ปี 65 ทช. ทยอยเปิดวิ่งความเร็ว 120 กม./ชม. 6 เส้นทาง***

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สายทางที่จะดำเนินการในปี 2565-2571 อีกจำนวน 47 สายทาง โดยใช้เงินกู้จาก สบน. ซึ่งเป็นสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 87.27 กม. ได้แก่

 1. ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) .นนทบุรี ระยะทาง 25.2 กม.
 2. ถนนนครอินทร์ (นบ.1020) .นนทบุรี ระยะทาง 12.4 กม.
 3. ถนนชัยพฤกษ์ (นบ.3030) .นนทบุรี ระยะทาง 11.18 กม.
 4. ถนนข้าวหลาม (ชบ.1073) .ชลบุรี ระยะทาง 4.98 กม.
 5. ถนนบูรพาพัฒน์ บ้านฉาง (รย.1035) .ระยอง ระยะทาง 7.41 กม.
 6. ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) .เชียงใหม่ ระยะทาง 26.10 กม.

สำหรับเส้นทางที่สามารถดำเนินการได้ 2 เส้นทางแรก ประกอบด้วย ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ ซึ่งจะใช้เงินสนับสนุนจากกองทุน กปถ. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2565 และอีก 4 เส้นทางจะสามารถเปิดให้บริการได้ปลายปี 2565