แข็งแกร่ง! ‘CKPower’ ฟันกำไร Q1/64 กว่า 114.6 ล้าน ปัจจัยบวกโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ‘น้ำงึม2-ไซยะบุรี’ โตต่อเนื่อง

“CKPower” เผยผลประกอบการ Q1/64 ฟันกำไร 114.6 ล้าน โตจากช่วงเดียวกันปี 63 ถึง 133.8% หลังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม2-ไซยะบุรีด้าน “TRIS” คงอันดับเครดิตองค์กร “A คงที่ลั่น! โควิด-19 ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1/2564 กลุ่ม CKPower ยังคงทำกำไรต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ114.6 ล้านบาท เติบโตขึ้น 454.1 ล้านบาท หรือ 133.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 339.5 ล้านบาทและมีรายได้รวม 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339 ล้านบาท หรือ 19.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,762.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยบวกหลักที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เพิ่มขึ้น 383.0 ล้านบาท หรือ 101.9% จากมีปริมาณน้ำสะสม ต้นปี 2564 ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในช่ววไตรมาส 1/2564 ที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมในไตรมาส 1/2564 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ปรับตัวดีขึ้น 297.3 ล้านบาท หรือ 90.2%

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาส 1/2564 โดยโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงส่วนโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท บางเขนชัย จำกัด ของบริษัทฯ ก็มีผลประกอบการดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ ของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2563 ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมดีขึ้น ประกอบกับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินอีกแห่งที่มีกำลังการผลิต 2.67 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนเมื่อ ก.ย. 2563 ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในไตรมาส 1/2564 เพิ่มขึ้น

นายธนวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่าว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้ เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามแผนที่ฝ่ายบริหารตั้งเป้าไว้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางรายได้ของกลุ่ม CKPower สอดคล้องกับผลการจัดอันดับของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เม.. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในความสามารถในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่งใน สปป.ลาว คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน

โดย ทริสเรทติ้ง ได้คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A คงที่และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ที่ระดับ “A- คงที่ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ซึ่งโดยปกติจะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนในช่วงปลายไตรมาส 2 โดยคาดว่าจะส่งผลดีกับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันCKPower และบริษัทในเครือไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และใน สปป. ลาว ด้วยการสนับสนุนสร้างห้องความดันลบให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และมอบเงินสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย นครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงสาธารณสุขแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เมื่อช่วง เม.. 2564 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตในครั้งนี้” นายธนวัฒน์ กล่าว