‘7 สายการบิน’ ร่อนหนังสือขอเข้าพบ ‘นายกฯ’ ทวงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเร่งฉีดวัคซีน พนง.สายการบินสกัดโควิด-19 โดยด่วน

“7 สายการบิน” ร่อนหนังสือถึง “นายกฯ” พร้อมขอเข้าพบ เสนอรัฐบาลตั้งวาระเร่งด่วนมาตรการ Soft Loan หวังต่อลมหายใจธุรกิจการบินของประเทศ พร้อมวอนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบินโดยด่วน

รายงานข่าวจากสมาคมสายการบินประเทศไทย ระบุว่า ในการประชุมของสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ (12 พ.ค. 2564) โดยมีสายการบิน 7 สายร่วมประชุม ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ทนั้น ที่ประชุมมีวาระสำคัญเรื่องการขอติดตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากทางรัฐบาลฯ และข้อเสนอเรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานสายการบิน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย และคณะกรรมการฯ มีมติร่วมกันให้ส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกครั้ง เพื่อขอติดตามและเข้าพบเพื่อรับทราบความชัดเจนจากทางรัฐบาลในเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ที่จะจัดสรรให้แก่สายการบิน ตามที่ทางสมาคมฯ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่นี้ ส่งผลให้สายการบินสมาชิก ต้องระงับเที่ยวบิน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สมาชิกสายการบินฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุน ทั้งด้านการปฏิบัติการบิน และด้านบุคคลากร

ทั้งนี้ สมาคมฯ เห็นว่า หากได้รับพิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากทางรัฐบาล จะสามารถช่วยลดผลกระทบความเสียหายต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจการบินของประเทศได้ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังเสนอให้รัฐบาลพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบิน ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นการเร่งด่วนอีกด้วย

แฟ้มภาพ

รายงานข่าวสมาคมฯ ระบุอีกว่า สำหรับสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการบริการของสายการบินในประเทศไทยให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย รวมถึงบูรณาการการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาการบินและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ทั้งยังดำเนินการหรือสนับสนุนภาคการศึกษาในการผลิตชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการร่วมทำการวิจัยและการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย อีกทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ในส่วนของรายชื่อนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ได้แก่ 1.นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส) นายกสมาคมฯ 2.นางชาริตา ลีลายุทธ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์) อุปนายกสมาคมฯ 3.นายอัศวิน ยังกีรติวร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์) อุปนายกสมาคมฯ 4.นายวรเนติ หล้าพระบาง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท) อุปนายกสมาคมฯ 5.นายนัตดา บุรณศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์) อุปนายกสมาคมฯ 6.นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย) อุปนายกสมาคมฯ

7.นางสาวสญาดา เบญจกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท) ปฏิคมฯ  8.นางเนตรนภางค์ ธีระวาส (ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์) เหรัญญิกฯ 9.นายตุลย์ มิเดหวัน (ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด สายการบินนกแอร์) นายทะเบียนฯ 10.นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช (ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์) ฝ่ายต่างประเทศ 11.นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร (ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส) ประชาสัมพันธ์ และ 12.นายกฤษ พัฒนสาร (ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย) เลขานุการ