ด่วน! วันนี้ ‘คมนาคม’ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 13 คน เฝ้าระวังรวม 1,640 คน ดันยอดติดเชื้อสะสม 303 คน

คมนาคมรายงานสถานการณ์โควิด-19 พบวันนี้ (9 .. 64) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 คน เฝ้าระวังรวม 1,640 คน ดันยอดคิดเชื้อสะสม 303 คน ระบุ ทอท.-ขสมก. บุคลากรติดโควิดมากสุด ด้านกรมรางฯโรงแรมสุวรณภูมิยังคุมอยู่หมัด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดฯ วันนี้ (9 .. 2564) ว่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดจำนวน 20 หน่วยงานประกอบด้วย ส่วนราชการ 8 หน่วยงานและส่วนรัฐวิสาหกิจ 11 หน่วยงานนั้น มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 112,634 คน (ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง) โดยในวันนี้ (9 .. 2564) พบมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 13 คน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ล่าสุด พบบุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มี.. 2563-9 .. 2564 จำนวน303 คน คิดเป็น 0.27% ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 161 คน คิดเป็น0.14% รักษาหายแล้วสะสม 140 คน คิดเป็น 0.12% และเสียชีวิต 2 คน (บุคลากรของ ขสมก.)

ขณะเดียวกัน มีบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดสะสมจำนวน 1,567 คน คิดเป็น 1.39% ของบุคลากรทั้งหมด และเฝ้าระวังใหม่วันนี้ จำนวน 73 คน รวมเฝ้าระวัง จำนวน1,640 คน (จำนวนผู้เฝ้าระวังในวันที่ 1 .. 2564 จำนวน 1,749 คน ได้พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว หรือลดลง 10%)

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อใหม่และสถิติการรักษาหายแล้วของกระทรวงคมนารม (หน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เม..-9 .. 2564 พบว่า อัตราการติดเชื้อใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 10.8 คน/วัน ในขณะที่อัตราการรักษาหายแล้วอยู่ที่ 12.4 คน/วัน ซึ่งสูงกว่าอัตราการติดเชื้อใหม่ หรือคิดเป็น 15%

ขณะเดียวกัน จากข้อมูล วันที่ 9 .. 2564 พบว่า จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนั้น ทอท. ถือเป็นหน่วยงานที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 81 คน ขณะที่รองลงมา คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) จำนวน 53 คน, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 35 คน, กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 25 คน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จำนวน 22 คน, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จำนวน 17 คน, กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 16 คน

ในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 12 คน, กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)-บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานละ 9 คน, สถาบันการบินพลเรือนจำนวน 8 คน, กรมเจ้าท่า จำนวน 5 คน, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 3 คน

ขณะที่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.)-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)-บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หน่วยงานละ 2 คน, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)-บริษัท รถไฟฟ้า ... จำกัด (รฟฟท.) หน่วยงานละ 1 คน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มี 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)

หน่วยงานของ คค. 2 หน่วยงาน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ คือ ขร. และ รทส.) ส่วน 13 หน่วยงาน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่แล้ว คือสปค./สรค. จท. ขบ. ทย. ทช. สนข. รฟม. กทพ. สบพ. บขส. บวท. รฟฟท. และ กทพ. สำหรับ 5 หน่วยงาน คือ ทล. รฟท. กทท. ขสมก. และ ทอท.มีอัตราการติดเชื้อคงที่นายศักดิ์สยาม กล่าว