‘ขนส่งฯ’ ลงดาบ ‘รถโดยสาร 20 คัน’ ฝืนคำสั่งเดินทางเข้า-ออก จ.มุกดาหาร สั่งระงับเดินรถชั่วคราว 14 วัน

ขนส่งทางบกลงดาบรถโดยสาร 20 คัน หลังฝืนคำสั่งเข้าออก .มุกดาหาร สั่งระงับเดินรถชั่วคราว 14 วัน (28 เม.ย.-11 พ.ค. 64) พร้อมกำชับผู้ประกอบการขนส่ง เข้มมาตรการสาธารณสุขมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดกำหนด ลั่น! การฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของภาครัฐ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการ และการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันควบคุมโรค หรือประกาศคำสั่ง ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ควบคุมตรวจสอบให้ผู้โดยสารบันทึกข้อมูลการเดินทางและลงทะเบียนบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน Data Muk ทำให้ขาดข้อมูลในการติดตามตัวผู้โดยสาร เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรค โดยจังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งระงับการเดินรถเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย ตั้งแต่วันที่ 28 เม..-11 .. 2564 (14 วัน) รวมจำนวน 20 คัน ประกอบด้วย

  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 2 สายที่ 927 กรุงเทพฯมุกดาหาร ของบริษัท มุกดาหารทัวร์ จำกัด ที่จัดเดินรถร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวน 17 คัน
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 278 ขอนแก่นมุกดาหาร ของบริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด จำนวน 1 คัน
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 235 อุดรธานีอุบลราชธานี () ของบริษัท สหมิตรอุบล จำกัด จำนวน 1 คัน
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 555 นครพนมมุกดาหาร ของบริษัท วิทยาทรานสปอร์ต จำกัด จำนวน 1 คัน

นายจิรุตม์ กล่าวต่ออีกว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการสาธารณสุข เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย มาตรการคัดกรอง entry และ exit scan ในระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิ กำกับดูแลให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด

นอกจากนี้ ดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดพื้นที่สาธารณะตลอดทั้งวัน พร้อมจัดพิมพ์ QR Code ไทยชนะ หรือหมอชนะ ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนก่อนใช้บริการ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ ปฏิบัติและให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการควบคุม กำกับดูแล การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด