เฮ! ผู้โดยสาร MRT ‘น้ำเงิน-ม่วง’ ขอเปลี่ยนเที่ยวโดยสารเดินทางหมดอายุได้เพิ่ม 60 วัน แจ้งเปลี่ยนได้ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค.นี้

MRT ดูแลผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสารหมดอายุ จากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ ระบุบัตร MRT-MRT Plus ประเภท 30/60 วัน หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.. 64 ถึงกำหนด แจ้งเปลี่ยนเป็นคูปองเดินทางยืดอายุเพิ่ม 60 วัน ขอออกบัตรได้ตั้งแต่ 1 มิ..-31 .. 64

รายงานข่าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ออกมาตรการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร (Trip Pass) หมดอายุ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสาร ในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม..-31 .. 2564 และเที่ยวโดยสารประเภท 60 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม..-30 มิ.. 2564 สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารที่คงเหลือ

โดยนำบัตรโดยสารไปติดต่อขอรับคูปอง ตามประเภทของเที่ยวโดยสารที่หมดอายุ ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ..-31 .. 2564 ซึ่งคูปองการเดินทางดังกล่าว จะมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องขอรับสิทธ์ิเที่ยวโดยสารที่หมดอายุก่อนเติมเที่ยวโดยสารใหม่ และไม่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือคืนได้ทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขการใช้เดินทางเป็นไปตามที่ รฟม. และ BEM กำหนด

สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนเที่ยวโดยสารดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐและเอกชนพิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบโดยอาจปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work From Home) การสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อฯ

อีกทั้ง ยังเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีบัตรโดยสารรายเดือน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ซื้อเที่ยวโดยสารแล้วไม่ได้เดินทางทำให้เที่ยวเดินทางหมดอายุ

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะยังคงดำเนินมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างดูแลผู้โดยสารและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน