‘ผู้ประกอบการรถตู้ กทม.-ปริมณฑล’ จ่อร้อง ‘นายกฯ’ เยียวยา 2 เรื่อง หลังโดนโควิด-19 ระลอก 3 เล่นงานอ่วม

สมาคมรถตู้ กทม.-ปริมณฑลจ่อร้องนายกฯเยียวยาผู้ประกอบการรถตู้ 2 เรื่องพักชำระหนี้แบงค์ขยายเวลาลดหย่อนค่าตอบแทน ขสมก.” หลังโดนพิษโควิด-19 เล่นงานอ่วม ผู้โดยสารหาย รายได้หดกว่า 70% บางเส้นทางต้องหยุดเดินรถ พร้อมวอนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย

นายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพฯ ปริมณฑล เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือ เรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สืบเนื่องมาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ซึ่งเริ่มมีการระบาดหนักและมีแนวโน้มการระบาดสูง ขึ้นทุกวัน ทั้งยังไม่สามารถควบคุมได้ พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่ขึ้นตรงกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และเป็นผู้ประกอบการร่วมให้บริการสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการรถตู้ทุกเส้นทาง ผู้โดยสารลดน้อยลงจนผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าครองชีพรายวันลดน้อยลง ภาระค่างวดรถที่เพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการเริ่มแบกรับไม่ไหว เพราะปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบ ของภาครัฐ ซึ่งมีคู่สัญญาครอบคลุม

นายปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ทางสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรถตู้ หมวด 1 และ หมวด 4 ที่มีอยู่ประมาณ3,000 คัน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อควบคุมโรคระบาด จึงขอความอนุเคราะห์ เพื่อพิจารณาตามความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้ 2 ข้อ ดังนี้

  1. ขอพักชำระค่าเช่าซื้อรายเดือน กับสถานบันการเงินทุกแห่ง ที่ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรถตู้ โดยไม่คิดควบรวมดอกเบี้ยระหว่างหยุดพักชำระ
  2. ขอขยายเวลาการลดหย่อนค่าตอบแทน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการรถตู้อย่างต่อเนื่อง

โดยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นระลอกใหม่ และยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง การยื่นขอลดหย่อนค่าตอบแทนต่อเนื่องกับขสมก. ก็ได้รับการปฏิเสธ และระยะการพักชำระหนี้ของไฟแนนท์กำลังจะครบกำหนด แต่ยังไม่สามารถหาค่างวดได้

*** ยื่นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ***

นายปัญญา กล่าวอีกว่า ในวันนี้ (7 .. 2564) สมาคมฯ ยังได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผลกระทบโควิด-19 ถึงนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วย หลังจากโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 1 เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายเส้นทางไม่สามารถเดินรถได้ตามเดิม ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล แต่สภาวะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับอยู่ในขณะนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องออกรถคันใหม่มาทดแทนคันเดิมตามคู่สัญญา ขสมก. และ ...การขนส่งทางบก เรื่องอายุรถครบ 10 ปี

โดยการระบาดในปี 2563 เป็นช่วงเวลาของการต่ออายุใบประกอบการขนส่งโดยสารสาธารณะ และการเปลี่ยนรถทดแทน บางคนต้องเปลี่ยนคู่สัญญา เพื่อประกอบอาชีพต่อ จึงทำให้มีภาระหนี้สินเพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เช่นค่างวดรถคันใหม่ รวมทั้งรายจ่ายรายวันประจำที่ต้องแบกรับกับสภาวะที่มีโรคระบาดต่อเนื่องรุนแรง จึงเป็นที่มาของการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นายปัญญา กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าว จึงได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้ ทำหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการรถตู้ฯ ร่วมบริการ ขสมก. ทุกเส้นทาง ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ ขสมก. มีมติประกาศลดหย่อนค่าตอบแทน ให้ชำระเพียง 25% คิดเป็นเงิน 267 บาทต่อเดือน วันที่ 1 เม..-30 .. 2563 และวันที่ 1 ..-.. 2563 รวม 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา แต่ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ทำให้ผลประกอบการของกลุ่มรถตู้ที่ดูเหมือนจะดีขึ้น กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง

*** รายได้หด วอนช่วยไกล่เกลี่ย ***

ทั้งนี้ รายได้น้อยลงเกินกว่า 70% บางเส้นทางต้องหยุดเดินรถ เพราะไม่มีการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้ประกอบการที่ออกรถใหม่มามีภาระค่างวดรถที่ต้องชำระสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว แม้จะมีการเจรจากับไฟแนนท์เพื่องดชำระ ก็ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อเดือน ทำให้ผู้ประกอบการรถตู้ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก และไม่สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ เพราะรายจ่ายมากกว่ารายรับเกือบ 90% ซึ่งหนักกว่าการระบาดในระลอกที่ผ่านมา                                    

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยื่นหนังสือดังกล่าว เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและเป็นคนกลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาร่วมกันหาทางออกให้กับผู้ประกอบการรถตู้ในแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการรถตู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นระลอกใหม่ และยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย อีกทั้ง การยื่นขอลดหย่อนค่าตอบแทนต่อเนื่องกับทาง ขสมก. ได้รับการปฏิเสธ และระยะการพักชำระหนี้ของไฟแนนท์กำลังจะครบกำหนด แต่ยังไม่สามารถหาค่างวดได้