พุ่งไม่หยุด! บุคลากร ‘คมนาคม’ ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มวันเดียว 15 คน เฝ้าระวัง 1,538 คน ยันติดเชื้อจากภายนอกหน่วยงาน

คมนาคมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มวานนี้ (5 .. 64) จำนวน 15 คน เฝ้าระวัง 1,538 คน ดันยอดติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 มี.. 63-5 .. 64 รวม 250 คน ยันบุคลากรส่วนใหญ่ติดเชื้อจากภายนอกหน่วยงาน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ 8 หน่วยงานและส่วนรัฐวิสาหกิจ 11 หน่วยงาน โดยมีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 112,661 คน (ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง) โดยข้อมูลสรุป วันที่ 5 .. 2564 พบมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 15 คน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ล่าสุด พบบุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มี.. 2563-5 .. 2564 จำนวน250 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 149 คน รักษาหายแล้วสะสม 99 คน และเสียชีวิต 2 คน(บุคลากรของ ขสมก.) ขณะเดียวกัน มีบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด สะสมจำนวน 1,538 คน คิดเป็น 1.37% ของบุคลากรทั้งหมด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากรและป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูงสุด โดยปฏิบัติตามคำสั่งศบค. อย่างเคร่งครัดในทุกระบบการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม

อีกทั้ง กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กักตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทันที 14 วัน ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด จึงอาจทำให้ตัวเลขผู้กักตัวมีจำนวนสูง นอกจากนี้ ตามรายงานพบว่า ส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อมีสาเหตุมาจากภายนอกหน่วยงานทั้งสิ้น ไม่มีการระบาดภายในหน่วยงานแต่อย่างใด เนื่องจากมีนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรคทันที