ทช. เทงบ 382 ล้าน สร้างทางต่างระดับข้ามสี่แยก ทล.37 อ.หัวหิน แก้จราจร-ลดอุบัติเหตุ คาดเปิดใช้เดือนนี้

ทางหลวงชนบททุ่มงบ 382 ล้าน สร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 .หัวหิน .ประจวบฯ หวังลดอุบัติเหตุบน.เพชรเกษม แก้จราจรติดขัด คืบหน้า 95% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้ในเดือนนี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 382.30 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสายปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม/บริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ในปัจจุบันถนนเพชรเกษม .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 .หัวหิน.ประจวบคีรีขันธ์

โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามฯ มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลาง โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.07 กิโลเมตร (กม.) โดยในปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 95% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ใน .. 2564