ระส่ำ! ‘คมนาคม’ ยังพบบุคลากรติดโควิด-19 ต่อเนื่อง เพิ่มวันนี้ 6 คน เฝ้าระวังรวม 1,614 คน ระบุ ‘ทอท.-ขสมก.’ ติดมากสุด

วันนี้! “คมนาคม” รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6 คน เฝ้าระวังเพิ่ม 75 คน จากยอดเดิมเฝ้าระวัง 1,539 คน ดันยอดติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 63-2 พ.ค. 64 รวม 225 คน ระบุ ทอท.-ขสมก. พบติดเชื้อมากสุด ด้าน “กรมรางฯ-โรงแรมสุวรรณภูมิ” รอด! ไข่ยังไม่แตก

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ 8 หน่วยงาน และส่วนรัฐวิสาหกิจ 11 หน่วยงาน โดยมีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 112,661 คน (ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง) โดยข้อมูลสรุป วันที่ 3 พ.ค. 2564 พบมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 6 คน แบ่งเป็น บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี 1 คน, กรมทางหลวง (ทล.) 1 คน, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 3 คน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3 คน

ทั้งนี้ ส่งผลให้ล่าสุด พบบุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563-2 พ.ค. 2564 จำนวน 225 คน คิดเป็น 0.20% ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 147 คน คิดเป็น 0.13% รักษาหายแล้วสะสม 76 คน คิดเป็น 0.07% และเสียชีวิต 2 คน (บุคลากรของ ขสมก.) ขณะเดียวกัน มีบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด สะสมจำนวน 1,538 คน คิดเป็น 1.37% ของบุคลากรทั้งหมด และเฝ้าระวังใหม่วันนี้ จำนวน 75 คน รวมเฝ้าระวัง จำนวน 1,614 คน

ขณะเดียวกัน จากข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2564 ยังพบอีกว่า จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนั้น ทอท. ถือเป็นหน่วยงานที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 48 คน ขณะที่รองลงมา คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 34 คน, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 27 คน, กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 19 คน, กรมทางหลวงชนบท (ทช.)-การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)-การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) หน่วยงานละ 15 คน, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 12 คน, กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จำนวน 9 คน

ในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของสถาบันการบินพลเรือน-บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานละ 8 คน, กรมเจ้าท่า จำนวน 5 คน, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จำนวน 3 คน, กรมท่าอากาศยาน (ทย.)-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หน่วยงานละ 2 คน, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)-บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)-บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หน่วยงานละ 1 คน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มี 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากรและป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูงสุด โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัดในทุกระบบการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม อีกทั้ง กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กักตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทันที 14 วัน ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด จึงอาจทำให้ตัวเลขผู้กักตัวมีจำนวนสูง นอกจากนี้ ตามรายงานพบว่า ส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อมีสาเหตุมาจากภายนอกหน่วยงานทั้งสิ้น ไม่มีการระบาดภายในหน่วยงานแต่อย่างใด เนื่องจากมีนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรคทันที