เฮ! 4 พ.ค.นี้ กทพ. ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง จำนวน 60 ด่าน แนะใช้ Easy Pass เลี่ยงสัมผัส สกัดโควิด-19

รู้ยัง! 4 ..นี้ กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางด่วน ให้ขึ้นฟรี 3 สายทาง จำนวน 60 ด่าน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ปชช. พร้อมแนะใช้ Easy Pass เลี่ยงสัมผัสธนบัตรเหรียญหวังป้องกันโควิด-19

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า ในวันที่ 4 .. 2564 (วันฉัตรมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 . กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) รวม 3 สายทาง เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

สำหรับการยกเว้นค่าทางด่วน รวม 3 สายทาง จำนวน 60 ด่าน ในวันที่ 4 .. นี้ ได้แก่

  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทพ. ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ของ กทพ. อาทิEXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย