ด่วนที่สุด! พนักงาน ขสมก. แจ้งติด ‘โควิด-19‘ วันเดียวรวด 9 ราย

ยังลามต่อเนื่อง! พบพนักงาน ขสมก. แจ้งติดเชื้อโควิด-19 วันเดียวรวด จำนวน 9 รายคนขับรถเมล์กระเป๋ารถเมล์ร้อน/แอร์พนักงานธุรการ

รายงานข่าวจากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบุว่า วันนี้ (1 .. 2564) ขสมก. ได้รับรายงานว่า มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 9 ราย ดังนี้

  1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 145 เพศชาย อายุ 56 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ อู่แพรกษา (บ่อดิน) เพราะว่าพนักงานเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เม.. 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้รออยู่ที่บ้าน เพื่อนำรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  ในวันที่ 1 .. 2564
  2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 35 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 27 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 เวลา 11.00 . เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในเวลา 12.00 .
  3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 39 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 27 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 เวลา 11.00 . เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในเวลา 12.00 .
  4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เพศหญิง อายุ 49 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ เมื่อวันที่ 21 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เม.. 2564 เวลา 09.00 . เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาอารีนา เขตหนองจอก ในเวลา 15.30 .
  5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศชาย อายุ 46 ปี (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่ายได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เม.. 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ พนักงานจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพ
  6. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 เพศชาย อายุ 46 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่ายได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 เวลา 10.00 . เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในเวลา 14.00 .
  7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 27 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 เวลา 11.00 . เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในเวลา 12.00 .
  8. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 27 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เม.. 2564 เวลา 11.00 . เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในเวลา 12.00 .
  9. พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อวันที่ 28 เม.. 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เม.. 2564 เวลา 10.00 . เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯจึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรมรอยัล คิงส์ จังหวัดสมุทรปราการ ในเวลา 16.00 .