ลามไม่หยุด! ‘คมนาคม’ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7 คน ดันยอดสะสม 202 คน กักตัว 1,621 คน ‘ศักดิ์สยาม’ สั่งป้องกันระดับ ‘สูงสุด’

คมนาคมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7 คน (30 เม.. 64) ดันยอดตอดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 มี.. 63-30 เม.. 64 รวม 202 คน อยู่ระหว่างกักตัว 1,621 คน เผยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากภายนอกหน่วยงาน ด้านศักดิ์สยามสั่งยกระดับการป้องกันในระดับสูงสุด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย 8 หน่วยงานราชการ และ11 รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด จำนวน 112,662 คน (ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)

โดยในวันที่ 30 เม.. 2564 พบมีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 7 คน แบ่งเป็น บุคลากรของกรมทางหลวง (ทล.) 2 คน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 1 คน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 4 คน ส่วนรายละเอียดแต่ละหน่วยงาน (ตามภาพ)

ทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มี.. 2563-30 เม.. 2564 จำนวน 202 คน คิดเป็น 0.18% ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 168 คน คิดเป็น 0.15% รักษาหายแล้ว 33 คน คิดเป็น 0.03% และเสียชีวิต 1 คน

ขณะเดียวกัน มีบุคลากรอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง (Quarantine) เป็นไปตามมาตรสาธารณสุขของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดจำนวน 1,621 คน คิดเป็น 1.44% ของบุคลากรทั้งหมด

*** ส่วนใหญ่ติดจากนอกหน่วยงาน ***

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กักตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทันที 14 วัน ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด จึงอาจทำให้ตัวเลขผู้กักตัวมีจำนวนสูง

นอกจากนี้ ตามรายงานพบว่า ส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อมีสาเหตุมาจากภายนอกหน่วยงานทั้งสิ้น ไม่มีการระบาดภายในหน่วยงานแต่อย่างใด เนื่องจากมีนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรคทันที

*** ยกระดับการป้องกัน “สูงสุด” ***

โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากรและป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูงสุด โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัดในทุกระบบการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม