สบายใจได้! ‘กรมรางฯ’ คลอดมาตรการ ‘คืนเที่ยว’ เดินทางบัตรโดยสารรายเดือน หมดอายุ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 64 สอดรับข้อกำหนด ศบค. สกัดโควิด-19 ช่วยลดภาระค่าเดินทาง ปชช.

“กรมรางฯ” คลอดประกาศออกมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน “คืนเที่ยว” เดินทางในบัตรโดยสารรายเดือน ที่หมดอายุ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 64 รอรายละเอียดผู้ให้บริการเคาะความเหมาะสม ระบุสอดรับข้อกำหนด ศบค. สลับวันทำงาน-Work From Home หวังสกัดโควิด-19 แพร่ระบาด พร้อมลดภาระค่าเดินทาง ปชช.

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า วันนี้ (30 เม.ย. 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดี ขร. ได้ลงนามออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีบัตรโดยสารรายเดือน โดยมีใจความว่า ขร. และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีความห่วงใยประชาชนที่ใช้บริการ และต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย จึงได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีบัตรโดยสารรายเดือน

โดยให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ที่มีเที่ยวเดินทางหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 สามารถติดต่อขอคืนเที่ยวเดินทางได้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า หรือช่องทางออนไลน์ที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ากำหนด ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาในการขอคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าจะกำหนดให้มีความชัดเจน เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

รายงานข่าวจาก ขร. ระบุอีกว่า การดำเนินการกรณีให้ผู้ให้บริการคืนเที่ยวเดินทางในบัตรโดยสารรายเดือนนั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระจายไปทั่วเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนด เพื่อดำเนินมาตรการลดการแพร่ระบาด โดยข้อกำหนดฉบับที่ 20 และฉบับที่ 22 เพื่อดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home อย่างน้อย 14 วัน) การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยให้พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทาง ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ

ทั้งนี้ ขร.เห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดอายุการใช้งาน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก เนื่องจากมีมาตรการเว้นระยะห่างมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือปฏิบัติงานในที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ซื้อบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทางแล้วไม่ได้เดินทาง ทำให้เที่ยวเดินทางในบัตรที่สามารถเดินทางได้ถูกตัดไป ผู้ใช้บริการจึงสูญเสียค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้เกิดภาระในการเดินทางเพิ่มขึ้น