เช็คที่นี่! ‘การรถไฟฯ’ ปรับแผนเดินขบวนรถไฟ รับมาตรการ ศบค. สกัดโควิด-19 งดเดินรถ 121 ขบวน เหลือให้บริการ 115 ขบวน ดีเดย์ 30 เม.ย.-31 พ.ค.นี้

การรถไฟฯปรับแผนให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว แจ้งงดเดินขบวนรถไฟระยะสั้นทางไกล 30 เม..-31 .. รวม 121 ขบวน เหลือวิ่งให้บริการ 115 ขบวน สอดคล้องสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ยันมีขบวนรถให้บริการแก่ผู้โดยสารทั่วประเทศเพียงพอ พร้อมแจ้งผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น

โดยการรถไฟฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยงดการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น) รวมทั้งสิ้น 121 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เม..-31 .. 2564

ทั้งนี้ ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสาร การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนทำให้ไม่กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น) มากถึง 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง

ในส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เม..-31 .. 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้

*** ขบวนรถเชิงพาณิชย์ ***

สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพหนองคายกรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพกันตังกรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพสุไหงโกลกกรุงเทพ
*** ขบวนรถเชิงสังคม ***

สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพตะพานหินกรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพรังสิตหัวตะเข้
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพลพบุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพลพบุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพบ้านภาชีกรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพลพบุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรีพิษณุโลกลพบุรี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลกศิลาอาสน์พิษณุโลก
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์เชียงใหม่นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพสุรินทร์กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพแก่งคอยกรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคายนครราชสีมาหนองคาย
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานีนครราชสีมาอุบลราชธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมาอุบลราชธานีนครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมาบัวใหญ่นครราชสีมา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอยขอนแก่นแก่งคอย
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอยบัวใหญ่แก่งคอย

สายใต้ จำนวน 22 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรีหลังสวนธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรีน้ำตก –  ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพหัวหินกรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรีราชบุรีธนบุรี
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพรหาดใหญ่ชุมพร
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานีสุไหงโกลกสุราษฎร์ธานี
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราชสุไหงโกลกนครศรีธรรมราช
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลาสุไหงโกลกยะลา
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุงสุไหงโกลกพัทลุง
 • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน

 • ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพอรัญประเทศกรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพกบินทร์บุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพอรัญประเทศกรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพกบินทร์บุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพพลูตาหลวงกรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพฉะเชิงเทรากรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพปราจีนบุรีกรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพฉะเชิงเทรา
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้กรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพฉะเชิงเทรากรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรากรุงเทพ
 • ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพฉะเชิงเทรากรุงเทพ

สายมหาชัยวงเวียนใหญ่มหาชัย จำนวน 16 ขบวน

 • ขบวนรถที่ 4304/4305
 • ขบวนรถที่ 4306/4307
 • ขบวนรถที่ 4310/4311
 • ขบวนรถที่ 4312/4313
 • ขบวนรถที่ 4324/4325
 • ขบวนรถที่ 4328/4329
 • ขบวนรถที่ 4342/4343
 • ขบวนรถที่ 4344/4345

สายแม่กลองบ้านแหลมแม่กลอง จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถที่ 4380/4383
 • ขบวนรถที่ 4386/4387