ด่วน! ‘การรถไฟฯ’ ปรับลดเดินขบวนรถไฟ ‘วงเวียนใหญ่-มหาชัย’ & ‘บ้านแหลม-แม่กลอง’ เหลือ 20 ขบวน เริ่ม 30 เม.ย.-31 พ.ค. 64

ด่วน! พรุ่งนี้ (30 เม.ย. 64) การรถไฟฯ ปรับลดให้บริการเดินขบวนรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และสายบ้านแหลม-แม่กลอง เหลือรวม 20 ขบวน จากทั้งหมด 42 ขบวน หวังสกัดแพร่ระบาดโควิด-19 รับลูกนโยบายรัฐ-มาตรการขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน จ.สมุทรสาคร

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 เม.ย. 2564)-31 พ.ค. 2564 การรถไฟฯ จะเปิดให้บริการเดินรถไฟในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่–มหาชัย ลดลงเหลือ 16 ขบวน จากเดิม 34 ขบวน และสายบ้านแหลม–แม่กลอง ลดลงเหลือ 4 ขบวน จากเดิม 8 ขบวน รวมเหลือให้บริการทั้ง 2 เส้นทาง จำนวน 20 ขบวน จากเดิม 42 ขบวน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้เดินทางเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้งยังสอดรับกับประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ภายหลังเวลา 23.00 น.จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป

สำหรับกำหนดเดินรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 นั้น แบ่งเป็น เส้นทางมหาชัย-วงเวียนใหญ่ให้บริการขบวนแรก คือ ขบวนที่ 4310 ออกจากมหาชัย เวลา 05.20 น. ถึงวงเวียนใหญ่ เวลา 06.17 น. ส่วนขบวนสุดท้าย คือ ขบวนที่ 4328 ออกจากมหาชัย เวลา 18.10 น. ถึงวงเวียนใหญ่ เวลา 19.02 น. และเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย ให้บริการขบวนแรก คือ ขบวนที่ 4311 ออกจากวงเวียนใหญ่ เวลา 06.25 น. ถึงมหาชัย เวลา 07.27 น. ส่วนขบวนสุดท้าย คือ ขบวนที่ 4329 จะออกจากวงเวียนใหญ่ เวลา 19.10 น. ถึงมหาชัย เวลา 20.04 น.

ขณะที่ กำหนดเดินรถไฟ สายบ้านแหลม-แม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 นั้น ให้บริการ 4 ขบวน ได้แก่ เส้นทางบ้านแหลม-แม่กลอง ขบวนที่ 4383 ออกจากบ้านแหลม เวลา 10.10 น. ถึงแม่กลอง เวลา 11.10 น. และขบวนที่ 4387 ออกจากบ้านแหลม เวลา 16.40 น. ถึงแม่กลอง เวลา 17.40 น. ส่วนเส้นทางแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนที่ 4380 ออกจากแม่กลอง เวลา 06.20 น. ถึงบ้านแหลม เวลา 07.20 น. และขบวนที่ 4386 ออกจากแม่กลอง เวลา 15.30 น. ถึงบ้านแหลม เวลา 16.30 น.

รายงานข่าวจากการรถไฟฯ ระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้กลับเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่–มหาชัย จำนวน 34 ขบวน และบ้านแหลม–แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42 ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนมาก


*** ตารางกำหนดเดินรถไฟ “วงเวียนใหญ่-มหาชัย” และ “บ้านแหลม-แม่กลอง” ***