‘ทางหลวง’ เทงบ 1,310 ล้าน ขยาย 4 เลน ถ.เพชรเกษม ‘สายชุมพร-ระนอง’ เตรียมวิ่งฉิวตลอดเส้นทาง 102.52 กม. ภายใน ธ.ค. 64

กรมทางหลวงเทงบ 1,310 ล้าน ขยายถนนเพชรเกษม 4 ช่องจราจร สายชุมพรระนอง สร้างเสร็จแล้ว 4 ตอน เหลือก่อสร้าง 1 ตอน 17.75 กม. คืบหน้า 58% คาดเแล้วเสร็จวิ่งฉิวตลอดเส้นทาง 102.52 กม. ภายใน .. 64 หนุนการลงทุนท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งภาคใต้ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ใช้งบประมาณ วงเงิน 1,310 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพรระนอง รวมระยะทาง 102.52 กิโลเมตร (กม.) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ตอน ซึ่งในขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 ตอน เหลืออีก 1 ตอน ระยะทาง 17.75 กม. โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้า 58% คาดว่าจะแล้วเสร็จใน .. 2564

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสายชุมพรระนอง ตอน 4 อยู่ในพื้นที่ .กระบุรี .ระนอง ระหว่าง กม.513+300 ถึง กม.545+750 รวมระยะทาง 32.45 กม. มีลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับ ด้านละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้างคันทาง 19 เมตร ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต มีก่อสร้างสะพาน 14 จุด ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดกลับรถและบริเวณทางแยก ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาดินถล่มด้วย

โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ร่นระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคใต้ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุน การท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่ .ชุมพร ระนอง และใกล้เคียง ส่งผลดีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศต่อไป

สำหรับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นทางหลวงเชื่อมโยงภาคใต้ จากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอสะเดา.สงขลา เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและโลจิสติกส์เชื่อมโยง 14 จังหวัดในภาคใต้ ทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทล.จึงดำเนินการบูรณะปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง โดยได้รับบูรณะปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 2 ช่องจราจร (ไปกลับ) จนล่าสุดได้รับการปรับปรุงอีกครั้งตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง