‘IRC’ งัด 5 กฎเหล็ก ฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมเดินเครื่องผลิตชิ้นส่วนยาง ป้อนตลาดยานยนต์ต่อเนื่อง

“IRC” คุมเข้ม 5 กฎเหล็ก ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ สอดรับมาตรการราชการ โชว์ศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทยเข้มแข็งกว่าประเทศอื่น ไม่กระทบห่วงโซ่อุปทานโลก เร่งเดินเครื่องงานผลิตชิ้นส่วนยาง ป้อนตลาดต่อเนื่อง เผยเคล็ดลับความสำเร็จช่วงโควิด ใส่ใจพนักงานทุกระดับ ป้องกันให้สอดคล้องสถานการณ์

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC เปิดเผยว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ยอมรับว่า ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ถือว่ามีความเข้มแข็งมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ที่มีการปิดโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีความตื่นตัวกับระบบการป้องกันเชิงรุก ไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงทำให้ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบไปถึงห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกด้วย

ทั้งนี้ ความเข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น เนื่องจากได้ดำเนินการตามกฎเหล็ก 5 ประการ ได้แก่1.การคัดกรอง 2.สุขอนามัย 3.การจัดการสถานที่ 4.อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ 5.การเฝ้าระวัง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบขั้นพื้นฐานของหน่วยราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันเชิงรุก โดยได้มีการนำมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งได้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด อีกทั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือ การให้ใจซึ่งกันและกันในระหว่างพนักงานทุกคน ทุกระดับ อาทิ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานฝ่ายการผลิตในโรงงาน พนักงานในสำนักงาน ตลอดจนพนักงานรักษาความปลอดภัย

นางพิมพ์ใจ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ถือว่ารุนแรงกว่าในช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎเหล็กทั้ง 5 ข้อที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ IRC มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรง ประกอบกับนโยบายการเอาใจใส่พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานทุกระดับ กับวิถีแห่งการปฏิบัติในลักษณะการไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทำให้พนักงานทุกคนพร้อมที่รายงานความจริงที่เกิดขึ้นทุกประการเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์

นโยบายเราชัดเจนว่าใครที่ไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง เขาจะต้องรายงานรายละเอียดต่อคณะกรรมการและเราจะนำเข้ากระบวนการคัดกรองทันที ถ้าต้องหยุดงานเพื่อกักตัวเองสังเกตอาการเราก็ต้องทำ และหากพบว่าต้องรักษาเราก็จะทำการรักษา เพื่อให้เขากลับมาทำงานได้ตามปกตินางพิมพ์ใจ กล่าว

นางพิมพ์ใจ กล่าวอีกว่า IRC ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะเดียวกัน ยังเป็นผู้ผลิตยางในและยางนอกสำหรับรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ที่จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกภาคส่วนของ IRC จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้สายการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ IRC ผลิตชิ้นส่วนส่งให้ ไม่มีผลกระทบ และสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเห็นได้ว่ามีชิ้นส่วนประกอบมากกว่า 30,000 ชิ้น ในการประกอบรถยนต์แต่ละคัน เราเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เราจึงเข้มงวดมากในเรื่องนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในบริษัทเรา ซึ่งเราทำมาตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ ไม่ใช่เพิ่งจะมาเริ่มทำ จึงทำให้เรามั่นใจว่า เราจะสามารถฟันฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกับเพื่อนนักอุตสาหกรรมด้วยกันนางพิมพ์ใจ กล่าว

ในปัจจุบัน IRC นอกจากจะเป็นผู้ผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์แล้ว ยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนยางในห้องเครื่อง ยางกันกระแทกยางในระบบส่งกำลังและชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร และยางซีล ฯลฯ นอกจากนั้น บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องทำความเย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ผลิตเพื่อป้อนให้กับตลาดในประเทศประมาณ 73% และส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณ 23%