กพท. เผยยอด พ.ค. 64 ‘ต่างชาติ-คนไทย’ ลงทะเบียนล่วงหน้าขอบินจาก ‘อินเดีย’ กลับไทย 131 คน ยันข่าวเศรษฐีอินเดียบินเช่าเหมาลำ ‘ไม่จริง’

กพท.เผยยอดผู้ลงทะเบียนต่างชาติคนไทยขอบินเข้าไทย .. 64 รวม 131 คน ด้าน กต. สั่งชะลอชาวต่างชาติเดินทางแล้ว พร้อมยันไม่มีการอนุญาตเครื่องบินเช่าเหมาลำเศรษฐีชาวอินเดียเข้าไทยตามข่าว มีเพียงสายการบินของอินเดียบินปกติสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน แจงรายชื่อติดเชื้อเดินทางมา 17 เม.. พร้อมกักตัวพบเชื้อ 21 เม.. 64

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุว่า จากกรณีที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดรับการเดินทางของชาวต่างชาติโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ดังกรณีที่มีกระแสว่ามีเศรษฐีชาวอินเดียเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อหนีจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระบาด โดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำมาที่ประเทศไทยนั้น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตเครื่องบินเช่าเหมาลำทำการบินเข้าประเทศไทย ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยมีข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวชี้แจงดังนี้

  • ยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยเศรษฐีชาวอินเดีย ขออนุญาตทำการบินมาที่ กพท. เพื่อเข้ามายังประเทศไทยตามที่ประชาชนเป็นกังวล ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินปกติจากสายการบินของประเทศอินเดียที่ขออนุญาตเข้ามายังประเทศไทย ปัจจุบันมีเที่ยวบินลักษณะนี้ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้นเท่านั้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการการกักตัวอย่างเคร่งครัด
  • ส่วนที่ปรากฏภาพผลการติดเชื้อของชาวอินเดียที่เข้ามายังประเทศไทย เป็นการตรวจพบจากการกักตัว ตามมาตรการการคัดกรองก่อนให้เข้าประเทศตามปกติ ซึ่งผู้โดยสารในรายชื่อได้เดินทางเข้ามาในวันที่ 17 เม.. 2564 และได้ตรวจพบเชื้อในวันที่ 21 เม.. 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงการกักกันตามมาตรการ
แฟ้มภาพ
  • เครื่องบินจากอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น เป็นเที่ยวบินปกติ ที่บินสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน สำหรับให้ผู้เดินทางตามความจำเป็นและเพื่อรับคนไทยกลับบ้าน (Repatriation flight) โดยในเดือน .. 2564 มีคนไทยได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว ตามกำหนดการ จำนวน 131 คน คือ วันที่ 1 .. 2564  จำนวน 1 คน, วันที่ 8 .. 2564  จำนวน 70 คน, วันที่ 15 .. 2564  จำนวน 60 คน และวันที่ 22 .. 2564 ยังไม่มีผู้ลงทะเบียนกลับไทย

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ชะลอชาวต่างชาติจากอินเดียที่จะขอเข้าไทยไว้แล้วทั้งหมด และผู้ที่เข้าประเทศไทยทั้งหมด จะต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรอง คือ การยื่นเอกสารการตรวจก่อนทำการบิน และเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดเพิ่มเติมจากผู้ที่เดินทาง กลับไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

  • จากข่าวที่ปรากฏกรณีที่กองทัพอากาศได้มีการจัดเครื่องบินไปรับคณะของผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศอินเดียกลับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ โดยผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องดำเนินการตามมาตรการเช่นกัน