‘ศักดิ์สยาม’ จ่อชงรัฐบาล จัดสรรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าในภาคคมนาคมขนส่งทุกระบบ

“คมนาคม” เตรียมชงรัฐบาล พิจารณาจัดสรรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าในภาคคมนาคมขนส่งทุกระบบ “ศักดิ์สยาม” มอบปลัด คค. ตั้งคณะทำงาน รวบรวมพร้อมพิจารณาผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ทั้งรัฐ-เอกชน ครอบคลุม “บก-น้ำ-ราง-อากาศ” ต่อคิวฉีดวัคซีนแพทย์-ผู้ใกล้ชิด ปชช.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า (Front Line) มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจเป็นเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ

ทั้งนี้ ตนได้มอบให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการรวบรวม และพิจารณาผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งในส่วนของผู้บริการภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งหมดเป็นการเร่งด่วน เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรการฉีดวัคซีนให้ผู้ให้บริการทุกคนเป็นลำดับถัดไป หลังจากฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน โดยกระทรวงคมนาคม จะเร่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมอบให้หน่วยงานในสังกัด พิจารณาสำรวจจัดทำข้อมูลจำนวนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรก ดังนี้

  1. กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า และสัมผัสกับประชาชนผู้รับบริการโดยตรง เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ท่าเรือโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น
  2. บุคลากรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานเก็บค่าผ่านทาง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนสายการบิน พนักงานอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนประจำท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าเรือ เป็นต้น