ทีเอ็มบีและธนชาต จัด Digital Talks 2021 อัปเดตความรู้ในหัวข้อ “Data Privacy เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่กำลังเปลี่ยนโลก”

 นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวเปิดงาน Digital Talks 2021” ในหัวข้อ “Data Privacy เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่กำลังเปลี่ยนโลก” ในรูปแบบ Virtual Talk Session เพื่อช่วยให้พนักงานทีเอ็มบีและธนชาต เข้าใจแนวคิดทิศทางขององค์กร ที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการข้อมูล ตั้งแต่การขออนุญาต รวมไปถึงการใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า และยังเป็นประโยชน์ช่วยสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชลธิชา แสงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท แอนะลิติสต์ จำกัด และนายประกลกฤษ แสงชูวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารต่อต้านภัยคุกคามความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ทีเอ็มบี ร่วมเน้นย้ำแนวทางที่ควรปฏิบัติ พร้อมแชร์กรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชม เมื่อเร็ว ๆ นี้