‘คมนาคม’ สรุปยอดเดินทาง 3 วันสงกรานต์ 64 พบ มีผู้ใช้ขนส่งสาธารณะ 3.66 ล้านคน ปริมาณจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ 6.24 ล้านคัน เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต 85 ราย

คมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมช่วงสงกรานต์ 64 รวม 3 วัน (10-12 เม.. 64) พบมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 3.66 ล้านคน ด้านปริมาณจราจรเข้าออกดกรุงเทพฯ 6.24 ล้านคัน ฟากการเกิดอุบัติเหตุ พบ 661 ครั้ง เสียชีวิต 85 ราย

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ได้รายงานผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ว่า โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10-13 เม.. 2564 เวลา 07.05 . (ข้อมูลของวันที่ 10-12 เม.. 2564 รวม 3 วัน) มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 3.66 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 31.58% มีปริมาณการจราจรเข้าออกกรุงเทพฯ กว่า 6.24 ล้านคัน ต่ำกว่าประมาณการ 32.07% ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จำนวน 661 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 85 ราย บาดเจ็บ 651 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามมาตรการของกระทรวงฯเดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID” เน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10-12 เมษายน 2564 (3 วัน) โดยข้อมูลดังกล่าว รวม เวลา 07.05 . ของวันที่ 13 เม.. 2564 สรุปดังนี้

1.ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 3,660,251 คนเที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 31.58% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 102.26% มีปริมาณการจราจรเข้าออกกรุงเทพฯ จำนวน 6,242,842 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 32.07% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 47.56% โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 5,846,432 คัน

2.สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 661 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 85 ราย บาดเจ็บ 651 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 77.20% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เกิดที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด 31 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง 289 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 43 ราย บาดเจ็บ 323 ราย เกิดที่จังหวัดพัทลุง มากที่สุด 13 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 6 ราย เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางรถไฟ 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

3.การเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท วันที่ 13 เม.. 2564 สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ จุดตรวจความพร้อม 207 จุด จำนวน 36,297 คัน พบข้อบกพร่อง 3 คัน ได้สั่งเปลี่ยนยานพาหนะแล้ว ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ 163 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด