‘ขนส่งฯ’ อัพเดท! บิ๊กโปรเจ็กต์ ‘ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ’ จ.เชียงราย เฟสแรกเสร็จแล้ว100% เตรียมเปิดทางการ ก.ค. 64

ขบ.อัพเดทโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ .เชียงราย เฟสแรกเสร็จแล้ว 100% เปิดเชิญชวนผู้ประกอบการฯ ขอเข้าใช้พื้นที่ภายใน เม..นี้ ก่อนเปิดทางการ .. 64 จ่อให้เอกชน PPP บริหารโลจิสติกส์-O&M สัมปทาน 15 ปี คาดลงนามสัญญาปลายปีหน้า พร้อมลุยต่อเฟส 2 เสร็จปี 68 สอดรับทางคู่ทลฉ.เฟส 3

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ข.) เปิดเผยถึงคงามคืบหน้าโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ .เชียงรายว่า โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าทางถนนขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบก มีที่ตั้งประชิดด่านพรมแดนเชียงของ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าบนเส้นทาง R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทยสปป.ลาวสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 (เชียงของห้วยทราย) ปัจจุบันการก่อสร้างระยะที่ 1 แล้วเสร็จ 100% โดยจะเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ เม.. 2564 เป็นต้นไป ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการช่วงประมาณ .. 2564

ทั้งนี้ ในระยะแรกจะให้เช่าใช้พื้นที่ในส่วนของชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) จำนวน 1 หลัง, คลังสินค้า จำนวน 2 หลัง, พื้นที่สำนักงานที่ชานชาลาขนถ่ายสินค้า จำนวน 2 ห้อง และพื้นที่สำนักงานที่คลังสินค้า จำนวน 2 ห้อง โดยมีอัตราค่าบริการต่อตารางเมตรขึ้นกับประเภทพื้นที่ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่แสดงความจำนงเข้าใช้พื้นที่ภายในเม.. 2564 จะได้รับสิทธิพิเศษในการเช่าใช้พื้นที่ในอัตราพิเศษ (Promotion) ได้รับสิทธิในการจอดรถบรรทุกภายในศูนย์ฯ ฟรี รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางต่างๆ โดยการสนับสนุนของกรมการขนส่งทางบก

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นความประสงค์เข้าใช้พื้นที่ภายในศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำนักการขนส่งสินค้า อาคาร 4 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2271 8492-3 และศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร. 053 791 820 ในวันและเวลาราชการ

นายจิรุตม์ กล่าวต่ออีกว่า ตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ .เชียงราย จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์ยกขน และงานระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 15 ปี โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้ในช่วงปลายปี 2564 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ในช่วงปลายปี 2565

ในส่วนการก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเชื่อมต่อและรองรับกับระบบรางนั้น จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวมถึงสอดรับกับแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในช่วงเวลาที่พอดีกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนั้น จะช่วยสร้างโครงข่ายคมนาคมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งรูปแบบต่างๆ อย่างไร้รอยต่อตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ และยังรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน