กรมเจรจาการค้าฯ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้สงขลา รุกตลาดการค้าเสรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการชายแดนใต้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ลุยตลาดอาเซียน ที่จังหวัดสงขลา มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสินค้าประมง อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ พร้อมกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ขยายการส่งออกและจำหน่ายตลาดภายในประเทศ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพและความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับมาเลเซีย และเป็นประตูสู่อาเซียน รวมทั้งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับมาเลเซียได้ จึงได้จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ธ.ค.61 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา 

โดยจะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรื่องง่ายๆ ที่ต้องรู้ กับการใช้ประโยชน์จาก FTA  และ “สินค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ติดปีกสู่ตลาดการค้าเสรี” ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงารค้าเสรี (FTA) การใช้ประโยชน์จาก FTA กฎระเบียบทางการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พร้อมกับกระตุ้นผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน โดยมุ่งเน้นสินค้าประมง อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ภาคใต้มีศักยภาพสูง รวมทั้งจะเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งออกระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบการ  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มั่นใจว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่จะได้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงช่องทางการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังการสัมมนาและลงพื้นที่ กรมฯ จะคัดเลือกและนำผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานพบปะ เจรจา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ FTA กับผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ซึ่งกรมฯ มีแผนงานที่จะจัดขึ้นในปี 2562 ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น และส่งเสริมผู้ประกอบการชายแดนภาคใต้ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งเพื่อส่งสินค้าออกไปยังตลาดเป้าหมายในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะขยายไปสู่ตลาดที่ไทยมีความตกลง FTA อื่นต่อไป