‘การบินไทย’ จัด 5 ไฟลท์บิน 28 มี.ค.-1 เม.ย. 64 รับคนไทย 320 ราย จากญี่ปุ่น-เกาหลี กลับสู่ประเทศไทย

การบินไทย” จัด 5 ไฟลท์บิน 28 มี..-1 เม.. 64 รับคนไทย 320 ราย จากญี่ปุ่นเกาหลี กลับสู่ประเทศไทย พ่วงขนส่งสินค้าจาไปขากลับ ระบุคำนึงถึงสุขอนามัย พร้อมเข้มมาตรการสาธารณสุข ป้องกันโควิด-19

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูต กรุงโซล จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 5 เที่ยวบิน รวมถึงยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย ระหว่างวันที่ 28 มี..-1 เม.. 2564 ดังนี้

  1. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 เส้นทาง โอซากากรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 61 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 11 ออกเดินทางจากโอซากา เมื่อวันที่ 28 มี.. 2564 เวลา 11.50 . (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.33 . ในวันเดียวกัน
  2. เที่ยวบินที่ ทีจี 655 เส้นทาง โซลกรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 68 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 23 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 28 มี.. 2564 เวลา 21.05 . (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.37 . ในวันถัดไป
  3. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 165 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 12 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 31 มี.. 2564 เวลา 11.53 . (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.25 . ในวันเดียวกัน
  4. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 เส้นทาง โอซากากรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 6 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 12 ออกเดินทางจากโอซากา เมื่อวันที่ 1 เม.. 2564 เวลา 11.40 . (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.18 . ในวันเดียวกัน
  5. เที่ยวบินที่ ทีจี 657 เส้นทาง โซลกรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 20 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 24 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 1 เม.. 2564 เวลา 10.17 . (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.49 . ในวันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร