‘ขนส่งทางบกฯ’ แนะ 3 แอปฯ ที่ ‘ผู้ขับรถ’ ควรมีติดสมาร์ทโฟน ในยุคห่างไกลโควิด-19

ขนส่งทางบกฯแนะ 3 แอปฯ ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน สอดรับการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลสะดวกรวดเร็วปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 พร้อมแนะปฏิบัติตามมาตรการ “D-M-H-T-T”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้ขับรถมากขึ้น เช่น การใช้ระบบGPS นำทางอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลให้กับผู้ขับรถและเจ้าของรถ โดยขอแนะนำ 3 แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ขับรถ ดังนี้

  1. DLT QR Licence แอปพลิเคชันแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ดด้านหลังบัตร สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence แทนใบอนุญาตขับรถแบบบัตร ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับรถไม่ต้องกังวลกับการพกพาใบอนุญาตขับรถ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชนิดหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รวมถึงยังมีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ให้สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ได้ฟรีทั้ง iOS: https://apple.co/2VTcYR8 และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2JHhh0m
  2. DLT Vehicle Tax แอปพลิเคชันชำระภาษีรถออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา หรือชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุภายใน 90 วัน ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ สำหรับรถที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือเป็นรถที่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จึงจะใช้บริการออนไลน์ได้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยมีหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ฟรีทั้ง iOS: https://apple.co/2VTcYR8 และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2JHhh0m
  3. DLT Smart Queue แอปพลิเคชันเพื่อการเตรียมพร้อมจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลือกสถานที่ วันและเวลา ที่สะดวกได้ตามต้องการ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงการจองได้ด้วยตนเอง ตอบโจทย์การบริหารเวลาได้อย่างลงตัวมากขึ้น ดาวน์โหลด DLT Smart Queue ได้ฟรีทั้ง iOS: https://apple.co/2VTcYR8 และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2JHhh0m

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) แนะปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และใช้บริการออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกเตรียมไว้รองรับ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19