‘พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หารือ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับ นายโยนอฟ เฟดเดอริก อากา รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรนโยบายการค้า หรือ Regional Trade Policy Course (RTPC) ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Traded and Development. : ITD) ร่วมกับองค์การการค้าโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ต.ค. – 14 ธ.ค.61 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมของ WTO เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก WTO ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยให้มีองค์ความรู้ด้านกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ และการเป็นนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการ WTO ได้ให้การสนับสนุนไทยในการส่งผู้เชี่ยวชาญของ WTO มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการพัฒนานักเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จัดให้ข้าราชการที่เข้าใหม่ และข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการเจรจาแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านนโยบายและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสมาชิก WTO เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปกลไกการทำงานของ WTO (WTO Reform) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้า และความโปร่งใสของ WTO เป็นต้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีแผนที่จะจัดสัมมนาเรื่องนี้ในช่วงต้นปี 2562 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศโดยความร่วมมือของ WTO ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญของไทย ซึ่ง WTO ยินดีสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าว