‘โควิดระลอกใหม่’ ฉุดผู้โดยสารใช้บริการระบบรางลดลง ‘กรมรางฯ’ เผย 9 เม.ย. 64 มีผู้ใช้รถไฟไทย-รถไฟฟ้า 7.92 แสนคน ‘บีทีเอส’ มากสุด

กรมรางฯเผยตัวเลขผู้ใช้บริการระบบราง 9 เม.. 64 รวม 7.92 แสนคน ลดลงก่อนช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่ 28.96% ด้าน รฟท. ชี้ รถไฟสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุด 1.71 หมื่นคน ฟากรถไฟฟ้าในเมืองปริมณฑลสุดฮอตบีทีเอสให้บริการวันเดียว 4.60 แสนคน ผู้ให้บริการร่วมมือเพิ่มความถี่ชั่วโมงเร่งด่วน ให้บริการ ปชช.เพียงพอ

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า ขร.ได้สรุปผลการให้บริการระบบรางของวันที่ 9 เม.. 2564 พบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการระบบราง รวม 792,450 คน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ลดลง28.96% โดยจากข้อมูล แบ่งเป็น 1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้โดยสารเดินทาง51,247 คน (ผู้โดยสารขาออก 28,824 คน และผู้โดยสารขาเข้า 22,423คน) ซึ่ง รฟท. ได้ดำเนินการพ่วงตู้เพิ่มไปกับขบวนรถปกติและจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรวม 4 ขบวน ซึ่งมีผู้ใช้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรวม1,609 คน (รวมใน 51,247 คน)

โดยพบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการสายใต้มากสุด 17,199 คน (ขาออก 8,694 คนและขาเข้า 8,505 คน) รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ  15,175 คน (ขาออก 9,870 คน และขาเข้า 5,305 คน) สายเหนือ 11,700 คน (ขาออก 6,742 คน และขาเข้า 4,958 คน) สายตะวันออก 5,641 คน และสายแม่กลอง 1,532 คน สำหรับวันนี้ (10 เม.. 2564) รฟท.จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 7 ขบวน (ขาออก3ขบวน เส้นทางกรุงเทพศิลาอาสน์/อุบลราชธานี/อุดรธานี  และขากลับ4 ขบวน ในเส้นทางศิลาอาสน์/อุบลราชธานี/อุดรธานี/เชียงใหม่กรุงเทพ)

ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีการระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด ยังคงมีผู้โดยสารทยอยคืนตั๋วโดยสารเพื่อยกเลิกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดการคืนตั๋วเพิ่มขึ้น 3,853 ที่นั่ง ยอดรวมการคืนตั๋วโดยสารสะสม 8,853 ที่นั่ง คิดเป็น 5 % ของขบวนรถที่มีการสำรองที่นั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 9-18 เม.ย. 2564) จากการประเมินภาพรวมทั้งหมดคาดว่า จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลงเหลือประมาณ 50,000 คนต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 100,000 คนต่อวัน หรือลดลง 50%

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล รวม 741,203 คน ได้แก่ รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 227 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 38,883 คน, รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 475 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 211,383 คน, รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 354 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 30,825 คน, รถไฟฟ้า BTS ให้บริการรวมเที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 460,112 คน (สายสีเขียว เส้นทางสุขุมวิท 597 เที่ยว, เส้นทางสีลม 445 เที่ยว และสายสีทอง 188 เที่ยว รวม 1,230 เที่ยววิ่ง) ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าได้เพิ่มความถี่ในชั่วโมงเร่งด่วนสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ

สำหรับด้านความปลอดภัยไม่มีเหตุอันตรายทางรถไฟ ส่วนระบบรถไฟฟ้ามีเหตุขัดข้อง 1 ครั้ง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) เมื่อเวลา 20.49 . ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 30 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน กำลังออกจากสถานี จตุจักร ฝั่งขาขึ้น (สถานีปลายทางท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที