กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวน 1,140,212.60 บาท ให้แก่ นางสาวอริสา สุทธิอัน  และนางสาวสำนวน ไชยโส  ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนางแหล่ สุทธิอัน ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564