กทพ. จ่อชง ครม.ไฟเขียว ‘ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง’ พ.ค.-มิ.ย.นี้ สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ ธ.ค.69

กทพ. เร่งเครื่องบิ๊กโปรเจ็กต์ภูเก็ตจ่อชง ครม.ไฟเขียวทางด่วนกะทู้ป่าตอง..-มิ..นี้ ลุยเปิดประมูลภายในปีนี้ สตาร์ทก่อสร้างปี 65 แล้วเสร็จเปิดให้บริการ .. 69 พร้อมทบทวนแผนสร้างทางด่วนสนามบินเกาะแก้วกะทู้” 32 กม. คาดสร้างแล้วเสร็จปลายปี 70 ฟาก N1 เดินหน้าจ้างศึกษาออกแบบ 1 ปี ก่อนสรุปถก .เกษตรฯ

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) กะทู้ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) ว่า ในขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำเสนอรูปแบบลงทุนไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผ่านการพิจารณา จึงจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) ก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ คาดว่า จะเสนอไป ครม. ได้ภายใน ..-มิ.. 2564 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกเอกชนประมาณ 1 ปี โดยคาดว่า จะเปิดประมูลได้ภายในปีนี้ และได้ตัวเอกชนภายใน ..-มิ.. 2565 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายใน .. 2569

ขณะเดียวกัน ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ กทพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการทางพิเศษ และทางหลวงใน .ภูเก็ต อาทิ โครงการทางหลวงสายเมืองใหม่เกาะแก้ว ระยะทาง 22.4 กม. รวมถึงยังมีส่วนที่เป็น Missing Link ระหว่างเกาะแก้วกะทู้ ระยะทาง 11.9 กม.นั้น ในขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนของกรมทางหลวง (ทล.) ที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ กทพ.จะดำเนินการโครงการทางด่วนสายใหม่สนามบินเกาะแก้วกะทู้ ระยะทาง 32 กม. โดยคาดว่า จะเสนอ ครม.ได้ภายใน 1 ปีนับจากนี้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปีและคาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการภายในปลายปี 2570

นายสุรเชษฐ์ กล่าวถึงโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ช่วงทดแทน N1 (แคราย.เกษตรฯ) และ N2 (เกษตรนวมินทร์) ว่า ทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ N1 นั้น ขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างการเตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเสนอรูปแบบการก่อสร้างให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาและออกแบบ 1 ปี จากนั้นจะเจรจาหาข้อสรุปกับ .เกษตรศาสตร์ ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กทพ. และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อสร้างโครงการต่อไป ในส่วนของช่วง N2 นั้น ก็จะดำเนินการก่อสร้างไปก่อน