ชง ‘ศักดิ์สยาม’ ปธ.คณะ กก.นโยบายขนส่ง เคาะแผนฟื้นฟู ขสมก. 1 เม.ย.นี้ เสนอบอร์ด ขสมก. 8 เม.ย. โยนสภาพัฒน์ฯ ตัดสิน เม.ย.64

ศักดิ์สยามเตรียมนั่งหัวโต๊ะ ปธ.คณะ กก.นโยบายขนส่ง ประชุมเคาะแผนฟื้นฟู ขสมก. 1 เม..นี้ ก่อนส่งต่อบอร์ดขสมก. 8 เม.. จ่อชงสภาพัฒน์ภายใน เม.. 64 คาดทยอยรับรถ EV ใหม่ หลัง ครม.อนุมัติใน 3 เดือน ครบ 2,511 คันใน 6 เดือน เผยยอดหนี้สะสม ..65 มูลค่า 1.32 แสนล้าน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ในวันที่ 1 เม.. 2564 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่ง โดยมีตนเป็นประธานเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก. อาทิ เรื่องอัตราค่าโดยสาร และการบริหารจัดการระบบเดียวกัน (Single Management) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาและได้ข้อสรุปแล้ว ขสมก. จะรวบรวมข้อมูล และเสนอแผนลงทุนไปยังคณะกรรมการ (บอร์ด) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) พิจารณาภายใน เม.. 2564 และเมื่อสภาพัฒน์ฯอนุมัติแผนฟื้นฟู ขสมก. หรือตอบความคิดเห็นกลับมาแล้ว จึงจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในขณะนี้ ขสมก.ได้จัดทำแผนลงทุนของแผนฟื้นฟู ขสมก. แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายขนส่ง ในวันที่ 1 เม.. 2564 จากนั้น เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ขสมก. พิจารณาในวันที่ 8 เม.. 2564 ก่อนเสนอไปยังสภาพัฒน์ฯ ภายใน เม..นี้ โดยตั้งเป้าเบื้องต้นว่า จะเสนอไปยังสภาพัฒน์ฯ ได้ก่อนสงกรานต์ 2564 ที่จะถึงนี้ และหากได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือตอบกลับมาเมื่อใด จึงจะเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อแผนฟื้นฟู ขสมก. ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ครม.แล้วนั้น ขสมก.จะเริ่มทยอยรับรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ล็อตแรก จำนวน 400 คัน หลังจาก ครม.อนุมัติใน 3 เดือน และครบ 2,511 คันใน 6 เดือน ขณะที่มูลค่าหนี้สะสมนั้น คาดการณ์ว่า วันที่ 31 .. 2564 ขสมก.จะมีหนี้สะสม วงเงินประมาณ 1.27 แสนล้านบาท และใน .. 2565 จะมีมูลค่าหนี้สะสมเป็นวงเงินประมาณ 1.32 แสนล้านบาท

ยืนยันว่า แผนฟื้นฟู ขสมก. ที่เตรียมเสนอไปยังหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้สภาพัฒน์ฯ ไดัมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมมาแล้ว ขณะเดียวกัน หากสภาพัฒน์ฯ ยังต้องการข้อมูลหรือคำถามอื่นใดทในแผนฟื้นฟู ขสมก. นั้น ขสมก. พร้อมตอบทุกคำถาม ส่วนแผนฟื้นฟูนี้ จะเสนอเข้า ครม. และมีผลบังคับใช้ได้เมื่อใด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯแหล่งข่าว กล่าว