1 เม.ย.นี้ รฟม. เตรียมเปิดให้บริการ ‘Robot Parking’ นำร่อง ‘สถานีสามย่าน’ พิเศษ! ผู้ใช้รถไฟฟ้า 2 ชม. ราคา 15 บาท รองรับรถยนต์ 46 คัน

รฟม. ดีเดย์ 1 เม..นี้ เวลา 12.00 .เป็นต้นไป เปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติ “Robot Parking” นำร่องสถานีสามย่านรองรับรถยนต์ 46 คัน อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าประชาชน ใช้เวลารับส่งรถเข้าออกลานจอดคันละ 90 วินาที พร้อมคิดราคาผู้ใช้รถไฟฟ้า 15 บาท/2 ชม. – ทั่วไป 50 บาท/ชม. – รายเดือน 2,000 บาท

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า รฟม.ได้จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่จอดรถในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) โดยนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Robot Parking) มาติดตั้งในบริเวณลานจอดรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีสามย่านเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยลานจอดรถสถานีสามย่านนั้น มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งการจอดรถแบบรายเดือนและรายวัน

สำหรับระบบที่จอดรถอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่จอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเมื่อผู้ใช้บริการนำรถเข้ามาจอด จะมีเครื่องกลทำหน้าที่เสมือนหุ่นยนต์รับรถขึ้นไปจอดในลักษณะซ้อนกันในแนวดิ่งทำให้จอดรถได้มากขึ้น อีกทั้งใช้เวลาเฉลี่ยในการรับส่งรถเข้าและออกจากที่จอดรถเพียงคันละ 90 วินาที และหากรถจอดชั้นไกลที่สุดจะใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถ นับเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้  รฟม. ยังได้ติดตั้งและตรวจสอบระบบที่จอดรถอัตโนมัติดังกล่าวให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ รฟม. กำหนดจะเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติ บริเวณลานจอดรถสถานีสามย่าน ในวันที่ 1 เม.. 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 . เป็นต้นไป โดยยังคงคิดอัตราค่าบริการที่จอดรถตามปกติ (กรณีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดอัตราค่าจอดรถ 15 บาทต่อ 2 ชั่วโมง และผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดอัตราค่าจอดรถ 50 บาทต่อ 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือน คิดอัตราค่าจอดรถ 2,000 บาทต่อเดือน) โดยเมื่อเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติแล้ว จะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมดจำนวน 46 คัน

นอกจากนี้ รฟม. ได้เตรียมดำเนินการติดตั้งที่จอดรถอัตโนมัติเพิ่มเติมบริเวณลาดจอดรถสถานีห้วยขวาง และลานจอดรถอื่นๆ ในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเป็นลำดับต่อไป เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม