‘ศักดิ์สยาม’ เร่งแก้รถติดบนทางด่วน เผยผลศึกษาพบ 4 ปัญหาหลัก สั่ง กทพ.นำ AI มาประยุกต์ใช้ พร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไข

ศักดิ์สยามเร่งแก้จราจรติดขัดบนทางด่วน สั่ง กทพ.บูรณาการหน่วยงานอื่นนำ AI มาประยุกต์ใช้ พร้อมเปิดผลการศึกษา พบ 4 ปัญหาหลัก ลุยวางแนวทางแก้ไข เน้นย้ำเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรปรับปรุงรูปแบบระบบเก็บค่าผ่านทางขยายผิวจราจรบริเวณคอขวด คาดผลศึกษาแล้วเสร็จทั้งระบบ .. 64

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษ (ทางด่วน) ผ่านระบบทางไกล VDO CONFERENCE วานนี้ (23 มี.. 2564) ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รายงานผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ โดยมีความคืบหน้าของการศึกษาปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายทางพิเศษ สามารถแบ่งกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่

  1. ปัญหาปริมาณจราจรเกินความจุบนทางพิเศษ
  2. ปัญหาจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางไม่เพียงพอ
  3. ปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับ อาทิ บริเวณทางร่วม ทางแยก
  4. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษที่ต่อเนื่องจากถนนพื้นราบ

ขณะเดียวกัน กทพ. ได้นำเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรของทางพิเศษ การปรับปรุงรูปแบบระบบเก็บค่าผ่านทาง การขยายผิวจราจรบริเวณจุดคอขวด ที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษ การก่อสร้างทางลงเพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดจากการตัดกระแสจราจร และการบริหารจัดการจราจรบริเวณทางลงทางพิเศษร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการศึกษาของ กทพ. ดังกล่าวนั้น จะดำเนินการแล้วเสร็จใน .. 2564

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้สั่งการให้ กทพ. ไปดำเนินการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรุงเทพมหานคร(กทม.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ให้พิจารณาการนำเทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการจราจรในภาพรวม รวมถึงนำเสนอแผนและระยะเวลาในการดำเนินงานให้มีความครบถ้วนและครอบคลุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางด่วน ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล มีจำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข M7 ช่วงศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ 2.ถนนประเสริฐมนูกิจงามวงศ์วาน 3.ทางด่วนขั้นที่ 1 ต่างระดับอาจณรงค์ และ 4.ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอก และทางยกระดับบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ว