ทีเอ็มบี คว้ารางวัล BEST CEO – กลุ่มธุรกิจการเงิน จากเวที “IAA Awards for Listed Companies 2020”

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล BEST CEO ประจำปี 2563 กลุ่มธุรกิจการเงิน ในงาน “IAA Awards for Listed Companies 2020” จากวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ พร้อมนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของทีเอ็มบีและธนชาตที่มุ่งมั่นสร้างชีวิตทางการเงิน หรือ Financial Well-being ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศ และตั้งเป้าหมายเป็นธนาคารที่คนชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุด ซึ่งมีนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้