DITP เคาะ 60 ล้าน! สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยบุกตลาดโลก

“บรรจงจิตต์” เคาะวงเงินสนับสนุน SMEs ไทยเกือบ 60 ล้านบาท ! ภายใต้รอบการพิจารณาที่ 3/2561 ของโครงการ SMEs Proactive ตอกย้ำความสำคัญของ SMEs และ Startup มุ่งสนับสนุนและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึงกลางรุกสุ่ตลาดโลก ชงเห็นศักยภาพของธุรกิจบริการและกลุ่มสินค้าใหม่ๆ

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นั่งประธานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Proactive ครั้งที่ 3/2561 (40) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 เคาะอนุมัติผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และกิจกรรม BusinessMatchingPitching ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 102 งาน ผู้ประกอบการ 305 ราย วงเงินสนับสนุนกว่า 57.83 ล้านบาท โดยสนับสนุนกิจกรรมในตลาดใหม่ (38.98 ล้านบาท) จำนวน 64 งาน ผู้ประกอบการ 208 ราย และกิจกรรมในตลาดหลัก (18.85 ล้านบาท) จำนวน 38 งาน ผู้ประกอบการ 97 ราย

ตั้งแต่เริ่มโครงการ SMEs Proactive ระยะที่ 3 (ปี 2562-2564) มีผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมคึกคัก โดยในรอบพิจารณาที่ผ่านมา DITP เคาะอนุมัติไปแล้วกว่า 39 ล้านบาท สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 203 ราย ตบเท้าเข้าร่วมงาน Fair กว่า 57 งาน และกิจกรรมรูปแบบใหม่ Business Pitching จำนวน 4 งาน ตามตลาดที่ตัวเองให้ความสนใจ ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตลาดและหาเครือข่าย/ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศได้   

โดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร และไลฟสไตล์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบริการและกลุ่มสินค้ารูปแบบใหม่ๆ มีการสมัครขอรับสิทธิ์ในโครงการฯ ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าโครงการฯ ระยะที่ 2 (ปี 2559-2561) ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบันและยังได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบใหม่ Business Pitchingนอกเหนือจากงาน Fair อาทิ งาน MIPTV MIPDOC และ Sheffield Doc ซึ่งล้วนเป็นงานเกี่ยวกับ Film/DocumentaryProgram ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลกในด้านศิลปะ ภาพยนตร์ และสารคดี โดยงานSheffield Doc ซึ่งจัดที่ประเทศอังกฤษ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 3 หมื่นคน

ทั้งนี้ DITP ยังคงมุ่งสนับสนุนผ่านโครงการ SMEs Proactive เพื่อสานฝัน SMEs ไทยที่มีความพร้อมและอยากส่งออก ให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดและสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้งตลอดระยะ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าตกแต่ง ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียม (AUMA fee) ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair)

และสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching/Pitching จะสนับสนุนค่าเข้าร่วมงาน (administration & registration fee) หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 7786