ม.ศรีปทุม เซ็น MOU สทป. ส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัย

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยพล.ต.ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ และการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการปฎิบัติงานจริงแก่นักศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา