ชับบ์ ไลฟ์ตอบสนองสังคมสูงวัย ออกแบบประกันชีวิตใหม่ หนุนดูแลตัวเองได้

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต  ตอบสนองตลาดผู้สูงวัย ออกแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 ส่งเสริมคนไทยได้วางแผนทางการเงินพร้อมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในวัยเกษียณ

จากการที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การวางแผนทางการเงินกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ตามรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เผยว่าในปี 2548 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชากรไทย เฉกเช่นเดียวกับประชากรในหลายประเทศทั่วโลก ต้องวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวัยเกษียณ โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับอัตราค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

คุณแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย เผยว่า “สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคง และช่วยให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบาย มีรายได้สม่ำเสมอ และพึ่งพาตัวเองได้”

โดยแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 นี้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือกรมมธรรม์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • มีเงินคืนที่แน่นอนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 61 ปี จนถึง 89 ปี
  • มอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้ที่เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี ผลประโยชน์จากกรมธรรม์สามารถส่งมอบให้กับครอบครัว ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  • สามารถแนบประกันสุขภาพและความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้
  • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี

ชับบ์ ไลฟ์ มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 ได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/personal/whole-life-extra.aspx