ทช.แจ้งปิดจราจรบางช่องทาง ‘สะพานภูมิพล 1-2’ เสริมผิวลาดยาง 15 มี.ค.-30 ก.ย.นี้ ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-ตี 5

ทางหลวงชนบทฯแจ้งปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 (บางช่องทาง) เพื่อเสริมผิวลาดยางตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี..-30 ..64 ช่วงเวลา 4 ทุ่มตี 5

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สำนักบำรุงทาง ทช.จะดำเนินโครงการเสริมผิวลาดยางโพลีเมอร์แอสฟัลต์คอนกรีต (PMA) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ซึ่งจะมีเครื่องจักรกลหนักที่ต้องทำงาน ดังนั้นทช.จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (บางช่องทาง) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 15 มี..-30 .. 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 . ของวันรุ่งขึ้น

ที้งนี้ ทช.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านสะพานฯ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรูญ แก้วนาง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2551-5250