เปิดธีมสถาปนิก’62 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือพันธมิตรใหม่ “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด” จัดงานสถาปนิก’62 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ดันสถาปนิกชุมชนและเมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มั่นใจได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไทย และอาเซียนไม่ต่ำกว่า 5 แสนราย ขยายพื้นที่เพิ่ม 50% รองรับสินค้าทั่วโลก 850 แบรนด์ดังเข้าร่วมแสดงในงาน

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงการจัดงานสถาปนิก’62 ว่า งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” และเป็นงานสำคัญที่สุดในแวดวงสถาปัตยกรรม การออกแบบและธุรกิจก่อสร้าง ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่งานนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาปัตยกรรมที่มุ่งให้สังคมมีความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก อีกทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี และจัดให้มีการสัมมนาในระดับนานาชาติ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับให้เป็นสากล ที่สำคัญยังเป็นงานที่รวบรวมวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ในรอบปี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี”

งานสถาปนิก’62 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีแนวคิดการจัดงานภายใต้ธีม “กรีน อยู่ ดี : Living Green เนื่องจากทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ ทั้งปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และขยะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จึงต้องมีแนวทางเพื่อให้เกิดสถาปัตยกรรมชุมชน และเมืองในด้านบวก ทั้งสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะแนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นั้นเกิดจากการนำภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้ตัวเข้ามาใช้ในกระบวนการออกแบบ การวางผัง การใช้วัสดุและการก่อสร้าง รวมถึงการใช้งาน การบำรุงรักษา การปรับปรุง หรือการจัดการเมื่อหมดอายุ

นายอัชชพล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ ในปีนี้สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านผลงานต่างๆ ในระดับประเทศ ที่ทางเอ็น.ซี. ซี. เคยจัดมา และพิจารณาผลลัพธ์ที่เอื้ออำนวยต่องานสถาปนิก รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานและการดูแลเรื่องข้อมูลต่างๆ ให้กับทางสมาคมฯ โดยคาดว่าในปีนี้จะมีชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 25%”

ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’62 เปิดเผยว่า “ในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ที่เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Smart City ที่ให้ความรู้ และกรณีศึกษา การพัฒนา Smart & Low-Energy City จากเมืองต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเอเชีย โดยการประสานงานกับผู้บริหารเมือง นักวางแผนและผัง ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง Smart City, Green City และ Sustainable City ที่ประสบความสำเร็จ และอยู่ในกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เวียนนา บาเซโลน่า เบอร์ลิน บอสตัน ซานฟรานซิสโก เมลเบิร์น แอดิเลด สิงค์โปร์ โซล โตเกียว และสุราบายา ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 6 หัวข้อ ที่ล้วนแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะนิทรรศการ ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในงานสถาปัตยกรรมจาก 3 ภูมิภาคเพื่อนำเสนอแนวทางสู่การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะอยู่ในความสนใจของผู้ที่เข้าชมงาน นอกจากนี้แล้วยังมี ASA Forum 2019 และ ASA Seminar 2019 สัมมนาวิชาการโดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งงานนี้ไม่เฉพาะแค่กิจกรรมของคนในวงการสถาปัตยกรรม แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าชมงานได้ อาทิ หมอบ้านอาษา จะมีสถาปนิกที่ชำนาญพร้อมจะให้คำแนะนำปัญหาใกล้ตัว เช่น สารพันปัญหาเรื่องบ้าน การลดค่าไฟ ข้อกฎหมายต่างๆ ในการสร้างบ้าน รวมทั้งงานงานอาษาไนท์ ซึ่งเป็นงานสังสรรค์ตามประเพณีของเหล่าสมาชิกอาษาทุกรุ่นทุกสมัยทุกสถาบัน โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี”

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี และรักษาการ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) กล่าวว่า “ในปีนี้นีโอได้รับเกียรติจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้บริหารงาน “สถาปนิก’ 62-63” อย่างเป็นทางการ และได้ตั้งเป้ายกระดับงานสถาปนิกให้เป็นงานระดับภูมิภาค โดยการใช้เครือข่ายพันธมิตรผู้จัดงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคเอเชีย และนำผู้ประกอบการของแต่ละประเทศทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้าร่วมแสดงสินค้าบนพื้นที่การจัดงานกว่า 60,000 ตารางเมตร จากสัดส่วนเดิมที่อยู่ประมาณ 31,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ขายประมาณ 26,400 ตารางเมตร และต่างประเทศอยู่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร โดยปีนี้นีโอตั้งใจผลักดันให้พื้นที่ตลาดต่างประเทศเติบโตขึ้นเป็น 3,000 ตารางเมตร และยอดขายรวมพื้นที่เติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร โดยงานในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการจากอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซียและเวียดนาม คาดว่างานสถาปนิก’ 62 นี้จะมีบริษัทต่างๆ เข้าร่วมแสดงในงานไม่ประมาณ 850 บริษัท และมีผู้เข้าชมงานกว่า 500,000 ราย นอกจากนี้ นีโอยังได้นำเทคโนโยลี และแอพพลิเคชั่นเข้ามาเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เข้าชมงาน โดยจะมีบริการ (Interfaces) ที่น่าสนใจ อาทิ ระบบการลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ระบบการสั่งของและบริการแบบอิเล็คทรอนิกส์ และการเพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของการจัดงาน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ฯลฯ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มแล้ว ยังลดขั้นตอน ลดการใช้กระดาษ สอดรับกับธีมการจัดงานสถาปนิก’ 62”

การจัดงานสถาปนิก’62 นั้น มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้งานนี้เป็นเวทีสู่อาเซียน รวมถึงการส่งออกสินค้าไทย และ made in Asean ซึ่งงานสถาปนิกในอนาคตจะเป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญในแวดวงวัสดุก่อสร้าง เพื่อสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายและทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สำคัญที่สุดคือการที่ประชาสัมพันธ์ความเป็นตัวตนการเป็นสถาปนิก และการเป็นสถาปนิกมีประโยชน์อย่างไรกับสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสมาคมวิชาชีพ หรือการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่รัฐในหลายๆ เรื่องที่ผ่านมา เป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะเข้าไปมีบทบาทเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ สำหรับผู้สนใจงานสถาปนิก’62 สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ www.asa.or.th, Facebook : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ASA CREW และ www.nccexhibition.com, Facebook : nccexhibitionorganizer