‘การรถไฟฯ’ แจงชะลอจัดซื้อจัดจ้างรถไฟไทย-จัน สัญญา 3-1 ยันไม่กระทบให้บริการสาธารณะ-บริหารงานภาครัฐ

การรถไฟฯชะลอการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรถไฟไทยจีน สัญญา 3-1 หลังศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีไว้ชั่วคราว ยันไม่กระทบต่อการให้บริการสาธารณะไม่เป็นอุปสรรคบริหารงานภาครัฐ

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอยกลางดง และช่วงปางอโศกบันไดม้า โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานครหนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯนครราชสีมา) ว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง พิจารณาให้ บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด (กลุ่มบริษัท นภาก่อสร้างและพันธมิตรจากประเทศมาเลเซีย) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการเข้าร่วมประมูลโครงการดังกล่าว

ต่อมาทาง บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ปจำกัด ซึ่งทำสัญญาร่วมค้าอันมีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้ากับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ กิจการร่วมค้า ITD-CREC No.10 JV ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทยจีน สัญญา 3-1 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากเห็นว่าการทุเลาบังคับคดีในครั้งนี้ ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของการรถไฟฯ ซึ่งการรถไฟฯ รับปฏิบัติตามศาลปกครองกลาง จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

รายงานข่าวจากการไฟฯ ระบุว่า สำหรับสัญญาที่ 3-1 งานโยธา ช่วงแก่งคอยกลางดง และช่วงปางอโศกบันไดม้าระยะทาง 30 กิโลเมตร (กม.) รฟท.เปิดประมูล โดยกลุ่มอิตาเลียนไทยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 9,349 ล้านบาท จากราคากลางที่ 11,386 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางกว่า 2,037 ล้านบาท